2C-D

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]CC1=CC(=C(C=C1OC)CCN)OC

Inne nazwy substancji

1-(2,5-dimetoksy-4-metylofenylo)-2-aminoetan, 22,5-dimetoksy-4-metylofenyloetyloamina


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/2C-D

Informacje ogólne[edytuj]

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Synteza według PIHKAL:

Do 1 litra wody w naczyniu z mieszadłem magnetycznym zostało dodane w danym ciągu: 62 g 2-metylo-1,4-benzenodiolu (toluenohydrochinonu), 160 ml 25% NaOH i 126 g siarczanu dimetylu. Po około 2 godzinach mieszanina reakcyjna straciła zasadowy charakter, dodano więc dodano następne 40 ml 25% NaOH. Nawet po kilkudniowym mieszaniu mieszanina pozostaje zasadowa. Została dalej przelana do 2,5 l wody i wyekstrahowana 3x100 ml CH2Cl2 a wyciągnięte ekstrakty pozbawione rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość w postaci 56,4 g bursztynowego oleju została przedestylowana w temperaturze około 70 °C pod ciśnieniem 0,5 mmHg z uzyskaniem 48 g 2,5-dimetoksytoluenu w postaci białej cieczy. Wodne pozostałości, poprzez zakwaszenie, dostarczyły frakcji fenolowej destylującej w 75-100 °C pod ciśnieniem 0,4 mmHg dając 5,8 g bladożółtego destylatu częściowo krystalizującego. To ciało stałe o t.t. 54-62 °C zostały zebrane przez filtrację jako 3,1 g przekrystalizowanego następnie z 50 ml heksanu zawierającego 5 ml toluenu. Dało to 2,53 g białego krystalicznego produktu o t.t. 66-68 °C. Powtórna krystalizacja z heksanu podniosła t.t. do 71-72 °C. Wartości podręcznikowe podają t.t. 2-metylo-4-metoksyfenolu 70-71 °C a dla izomerycznego 3-metylo-4-metoksyfenolu 44-46 °C. Fenol ten podczas etylowania daje 2-etoksy-5-metoksytouen, który bezpośrednio prowadzi do 2-węglowego 2CD-5ETO i 3-węglowegoIRIS.

Mieszanina 34,5 g POCl3 i 31,1 g N-metyloformanilidu była ogrzewana przez 10 min na łaźni parowej, następnie dodano do niej 30,4 g 2,5-dimetoksytoluenu. Ogrzewanie kontynuowano przez 2,5 godziny i cały lepki, czarny, brzydki bałagan wlano do 600 ml ciepłej wody i zostawiono do całonocnego mieszania. Powstający gumowaty produkt w postaci małych „króliczych bobków” został usunięty poprzez filtrację i osuszono go tak dobrze, jak to było możliwe. 37,2 g mokrego produktu zostało wyekstrahowane na łaźni parowej 4x100 ml porcjami wrzącego heksanu, co dało po dekantacji i ochłodzeniu 15,3 g żółtego krystalicznego produktu. Po ponownej krystalizacji ze 150 ml wrzącego heksanu otrzymano produkt w postaci bladożółtych kryształów, które po wysuszeniu ważyły 8,7 g 2,5-dimetoksy-4-metylobenzaldehydu o t.t. 83-84 °C. Wzór sumaryczny C8H12O3. Synteza aldehydu metodą Gattermanna daje lepsze wyniki (60% teoretycznego), ale wymaga użycia gazowego cyjanowodoru. Pochodna malononitrylu – z 5,7 g aldehydu i 2,3 g malononitrylu w bezwodnym etanolu – w reakcji z kroplą trietyloaminy dała krystaliczny pomarańczowy produkt. Próbka została przekrystalizowana z etanolu i miała t.t. 138,5-139 °C.

Roztwór 8,65 g 2,5-dimetoksy-4-metylobenzaldehydu w 30 g nitrometanu został potraktowany 1,1 g bezwodnego octanu amonu i ogrzewany przez 50 min na łaźni parowej. Odparowanie nadwyżki nitrometanu pod zmniejszonym ciśnieniem zaowocowało otrzymaniem pomarańczowych kryształów o wadze 12,2 g. Zostały one przekrystalizowane ze 100 ml alkoholu izopropylowego dając żółte kryształy, które były 2,5-dimetoksy-4-metylo-β-nitrostyrenu ważącego po wysuszeniu 7,7 g. Ich t.t. 117-118 °C została podniesiona do 118-119 °C dzięki ponownej krystalizacji z mieszaniny benzenu i heptanu w stosunku 1:2.

Do dobrze mieszanej zawiesiny 7 g glinowodorku litu Li[AlH4] w 300 ml ciepłego THF w obojętnej atmosferze zostało dodane 7,7 g 2,5-dimetoksy-4-metylo- β-nitrostyrenu w 35 ml THF w przeciągu 0,5 godziny. Mieszanina ta była utrzymywana w stanie wrzenia przez 24 godziny, schłodzona do temperatury pokojowej a nadmiar wodorków został zneutralizowany 25 ml alkoholu izopropylowego. Następnie dodano 7 ml 15% NaOH, po czym jeszcze 21 ml wody. Po przefiltrowaniu zebrano szarą granulowaną masę, którą przemyto 2x50 ml THF. Połączony przesącz i popłuczyny zostały pozbawione substancji lotnych pod zmniejszonym ciśnieniem a pozostałość przedestylowano w temperaturze 90-115 °C pod ciśnieniem 0,3 mmHg dając 4,9 klarownego białego roztworu krystalizującego w odbieralniku. Rozpuszczono je w 25 alkoholu izopropylowego i zneutralizowano stężonym HCl z natychmiastowym utworzeniem soli. Rozproszono ją w 80 ml bezwodnego eteru dietylowego, przefiltrowano i przepłukano tymże eterem do otrzymania 4,9 g „puszystych” białych kryształów chlorowodorku 2,5-dimetoksy-4-metylofenetylaminy (2C-D). T.t. tego związku wynosząca 213-214 °C nie uległa zmianie dzięki rekrystalizacji z mieszaniny cyjanometylu w alkoholu izopropylowym czy z alkoholu etylowego. Sól w postaci bromowodorku posiada t.t. 183-184 °C. Acetamid, powstały z wolnej zasady w pirydynie potraktowany bezwodnikiem octowym, to białe krystaliczne ciało stałe o t.t. 116-117 °C po krystalizacji z wodnego roztworu metanolu.

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Dawkowanie doustne(wg. psychonautwiki.org)

Działanie wyczuwalne: 3mg-10mg

Lekko: 10mg-25mg

Średnio: 25mg-50mg

Mocno: 50mg-100mg

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Substancja legalna na terenie Polski.

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.