OH?
OH?

2C-I

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]Ic1cc(OC)c(cc1OC)CCN

Inne nazwy substancji

4-jodo-2,5-dimetoksyfenyloetyloamina


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/2C-I

Informacje ogólne[edytuj]

2C-I– organiczny związek chemiczny, psychodeliczna substancja psychoaktywna z rodziny 2C, pochodna fenyloetyloaminy.

Efekty działania, podobnie jak w przypadku wszystkich psychodelików są bardzo zróżnicowane i indywidualne. Zwykle jednak obejmują: silne pobudzenie, podniesienie nastroju, euforia, uczucie szczęścia i efekty wizualne. Zgodnie z PIHKAL dawkowanie 2C-I waha się w przedziale 10–20 mg a efekty utrzymują się 6–12 godzin. Mechanizm działania 2C-I opiera się na działaniu agonistycznym na receptory serotoninowe.

2C-I po raz pierwszy zostało otrzymane przez Alexandra Shulgina. Od roku 2001 substancją tą zainteresowały się nielegalnie lub półlegalnie działające wytwórnie chemiczne. Celem było poszukiwanie legalnego odpowiednika 2C-B. Substancja zdobyła uznanie i popularność jako legalny psychodelik. Nie są znane śmiertelne przedawkowania 2C-I.

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Synteza według PIHKAL:

Mieszanina 7,4 g bezwodnika ftalowego I 9,05 g 2,5-dimetoksyfenetylaminy była ogrzewana na otwartym ogniu. Jedna przejrzysta faza utworzyła się w związku z utratą wody. Po odstawieniu tego gorącego roztworu na kilka chwil, został on przelany do krystalizatora, co zaowocowało 14,8 g surowego stałego produktu. Przekrystalizowano go następnie z 20 ml CH3CN z należytą ostrożnością dla endotermicznego rozkładu i egzotermicznej krystalizacji. Obydwie przemiany powinny być dokonywane bez pośpiechu. Po przefiltrowaniu ciała stałe zostały przemyte 2x20 ml heksanu i wysuszone. Masę 12,93 g N-(2-(2,5-dimetoksyfenylo)-etylo)-ftalimidu uzyskano w posiaci elektrostatycznych żółtych kryształów o t.t. 109-111 °C. Próbka przekrystalizowana z alkoholu izopropylowego była biała o t.t. 110-111 °C. Wzór sumaryczny C18H17NO4.

Do roztworu 12,9 g N-(2-(2,5-dimetoksyfenylo)-etylo)-ftaliminu w 130 ml ciepłego (35 °C) energicznie mieszanego kwasu octowego dodano 10 g chlorku jodu ICl w 40 ml kwasu octowego. Był on mieszany przez 1 godzinę z utrzymaniem temperatury 30 °C. Mieszaninę reakcyjną przelano następnie do 1500 ml wody i wyekstrahowano 4x75 ml CH2Cl2. Wyciągnięte ekstrakty przemyto 150 ml wody zawierającej 2 g podsiarczynu sodu a rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem do otrzymania 16,2 g N-(2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-etylo)-ftalimidu w postaci żółto-bursztynowego ciała stałego o t.t. 133-141 °C. Tę temperaturę poprawiono ponowną krystalizacją z 75 ml CH3CN uzyskując 12,2 g bladożółtego ciała stałego o t.t. 149-151 °C. Małą próbkę przekrystalizowało ponownie z dużych ilości alkoholu izopropylowego otrzymując biały produkt o t.t. 155,5-157 °C.

Roztwór 12,2 g N-(2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-etylo)-ftalimidu w 150 ml gorącego alkoholu izopropylowego został potraktowany 6 ml uwodnionej hydrazyny a przejrzysty roztwór był ogrzewany na łaźni parowej. Po kilku minutach zaobserwowano wytworzenie serowatego osadu 1,4-dihydrohsyftalazyny. Ogrzewanie kontynuowano przez kilka godzin a następnie mieszaninę ochłodzono i zebrano osad poprzez filtrację. Przemyto go 2x10 ml etanolu a przesącz i popłuczyny pozbawiono rozpuszczalnika z pozostawieniem pozostałości, która potraktowana kwasem solnym dała 3,43 g obfitych białych kryształów. Po przekrystalizowaniu z podwójnej masowo ilości wody, przefiltrowaniu, przemyciu alkoholem izopropylowym, następnie eterem i końcowym wysuszeniu, uzyskano 2,16 g chlorowodorku 2,5-dimetoksy-4-jodofenetylaminy (2C-I) w postaci mikrokrystalicznego ciała stałego.

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Substancja nielegalna w Polsce, znajduje się na wykazie substancji psychotropowych grupy I-P. Jej posiadanie oraz handel nią są zabronione.

Austria[edytuj]

2C-I jest nielegalny w zakresie posiadania, produkcji i sprzedaży zgodnie z SMG. (Suchtmittelgesetz Österreich)

Brazylia[edytuj]

Posiadanie, produkcja i sprzedaż są zabronione, ponieważ 2C-I jest wymieniony w Portaria SVS/MS nr 344.

Kanada[edytuj]

2C-I jest w Kanadzie substancją kontrolowaną z wykazu III.

Dania[edytuj]

2C-I jest substancją objętą kontrolą w Danii.

Niemcy[edytuj]

2C-I jest kontrolowany w oparciu o Anlage I BtMG (Narcotics Act, Schedule I) od 10 października 1999 r. Produkowanie, posiadanie, importowanie, eksportowanie, kupowanie, sprzedawanie, nabywanie lub wydawanie go bez licencji jest całkowicie nielegalne.

Grecja[edytuj]

2C-I jest substancją podlegającą kontroli w Grecji.

Irlandia[edytuj]

2C-I jest substancją kontrolowaną w Irlandii.

Włochy[edytuj]

2C-I jest substancją podlegającą kontroli we Włoszech.

Łotwa[edytuj]

2C-I jest substancją sklasyfikowaną w wykazie I substancji kontrolowanych na Łotwie.

Holandia[edytuj]

2C-I jest substancją podlegającą kontroli w Niderlandach.

Szwecja[edytuj]

Sveriges riksdag umieścił 2C-I w wykazie I ("substancje, materiały roślinne i grzyby, które zwykle nie mają zastosowania medycznego") jako środek odurzający w Szwecji z dniem 16 marca 2004 r.

Szwajcaria[edytuj]

2C-I jest substancją kontrolowaną wymienioną w Verzeichnis D.

Anglia[edytuj]

2C-I jest narkotykiem klasy A w Wielkiej Brytanii w wyniku zastosowania klauzuli catch-all dotyczącej fenetyloaminy.

Stany Zjednoczone[edytuj]

Od 9 lipca 2012 r. 2C-I jest substancją z Wykazu I w Stanach Zjednoczonych na podstawie Ustawy o zapobieganiu nadużywaniu narkotyków syntetycznych z 2012 r., co czyni jej posiadanie, dystrybucję i produkcję niezgodnymi z prawem.

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.