3C-E

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]CCOc1c(cc(cc1OC)CC(C)N)OC

Inne nazwy substancji

2-amino-1-(4-etoksy-3,5-dimetoksyfenylo)propan, 3,5-dimetoksy-4-etoksy-amfetamina



Informacje ogólne[edytuj]

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Synteza według PIHKAL:

Roztwór 3,6 g 3,5-dimetoksy-4-hydroksybenzaldehydu w 50 ml metanolu został połączony z roztworem 2,7 g 85% KOH w 75 ml ciepłego metanolu. W tej przejrzystej mieszaninie spontanicznie wykrystalizowała sól potasowa – zbyt gruba do zadowalającego wymieszania. Do tej zawiesiny dodano 7,4 g jodku etylu (duży nadmiar) i tę mieszaninę ogrzewano pod chłodnicą zwrotną okładziną grzewczą. Stałe pozostałości w końcu uległy rozpuszczeniu dając przejrzysty, bursztynowy, równomiernie wrzący roztwór. Ogrzewanie pod chłodnicą zwrotną kontynuowano przez dwa dni, następnie wszystkie lotne substancje usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość została rozpuszczona w 400 ml wody, silnie zalkalizowano 25% NaOH i wyekstrahowano 4x100 ml CH2Cl2. Wyciągnięte ekstrakty przemyto nasyconym roztworem soli kuchennej a rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem do uzyskania 3,3 g bladobursztynowego oleju, który powoli krystalizował jako 3,5-dimetoksy-4-etoksybenzaldehydu o t.t. 47-48 °C. Mała próbka przekrystalizowana z metanolu miała t.t. 48- 49 °C.

Roztwór 3,3 g 3,5-dimetoksy-4-etoksybenzaldehydu w 25 ml nitroetanu został potraktowany 0,5 bezwodnego octanu amonu i ogrzewany na łaźni parowej przez 36 godzin. Pozostałości reagentów i rozpuszczalnik zostały usunięte pod zmniejszonym ciśnieniem dając gęsty żółtopomarańczowy olej, który rozpuszczono w dwóch objętościach gorącego metanolu. Po ochłodzeniu nastąpiła spontaniczna krystalizacja a po ochłodzeniu lodem przez krótki czas, kryształy te zostały zebrane poprzez filtrację i skąpo przemyty zimnym metanolem. Po wysuszeniu uzyskano 2,2 g 1-(3,5-dimetoksy-4-etoksyfenylo)-2-nitropropenu o t.t. 84-85 °C. Z macierzystego roztworu odstawionego na noc wytrąciły się duże kawałki krystalicznej substancji wyizolowane następnie przez dekantację, zalane niewielką ilością metanolu i przekrystalizowane z 60% etanolu. Ten drugi zbiór nitrostyrenu dał 0,7 g a otrzymany w ten sposób produkt był kanarkowo-żółtego koloru i miał t.t. 83-85 °C.

Roztwór 2,7 g1-(3,5-dimetoksy-4-etoksyfenylo)-2-nitropropenu w 20 ml bezwodnego THF został dodany do zawiesiny 2 g glinowodorku litu Li[AlH4] w 150 ml ciepłego THF. Mieszaninę ogrzewano pod chłodnicą zwrotną przez 48 godzin. Po mieszaniu w temperaturze pokojowej przez następne 48 godzin, nadmiar wodorku został usunięty przez dodanie 2 ml wody w 10 ml THF, po czym 2 ml 15% NaOH i dodatkowej ilości 6 ml wody. Sole nieorganiczne zostały usunięte przez filtrację i przemyte THF. Macierzysty roztwór po połączeniu z przesączem został pozbawiony rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem pozostawiając żółty olej z niewielką ilością nieorganicznych soli. Został on rozpuszczony w 300 ml CH2Cl2, przemyty rozcieńczonym NaOH i wyekstrahowany 3x150ml 1N HCl. Wyciągnięte ekstrakty zostały przemyte raz CH2Cl2, zalkalizowane 25% NaOH i wyekstrahowane 3x100 ml CH2Cl2. Połączone fazy organiczne zostały przemyte nasyconym roztworem soli kuchennej a rozpuszczalnik został usunięty pod zmniejszonym ciśnieniem z uzyskaniem 2 ml bezbarwnego oleju. Został on rozpuszczony w 10 ml alkoholu izopropylowego, zneutralizowany stężonym HCl (wymagane 10 kropli) i rozcieńczony 125 ml bezwodnego eteru dietylowego. Delikatne zmętnienie przechodziło stopniowo w formujące się ładne białe kryształy. Po pozostawieniu w pokojowej temperaturze na 2 godziny zostały one usunięte, przemyte eterem dietylowym i wysuszone. Tym sposobem uzyskano 1,9 g chlorowodorku 3,5-dimetoksy-4-etoksyamfetaminy (3C-E) w postaci cudownych białych kryształów.

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.