4-HO-MET

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]CCN(C)CCc2cnc1cccc(O)c12

Inne nazwy substancji

metocyna, mahomet, homet, 4-hydroksy-N-metylo-N-etylotryptamina

Odmiany nazwy substancji

metocyny, metocynie, metocyną, metocynę, hometa, hometem, homecie, hometowi, mahometa, mahometowi, mahometem, mahomecie


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/4-HO-MET

Informacje ogólne[edytuj]

Metocyna (4-HO-MET) – organiczny związek chemiczny, psychodeliczna substancja psychoaktywna z grupy tryptamin. Jest strukturalnym analogiem psylocyny, nieco przypomina ją także w działaniu.

Pierwszy raz została otrzymana przez Alexandra Shulgina. Opisał on jej działanie w swojej książce TiHKAL (Tryptamines I Have Known And Loved). Według Shulgina dawkowanie przy podaniu doustnym wynosi 10–20 mg, a czas odczuwania efektów to 4–6 godzin. Substancja (tak jak i inne tryptaminy) powoduje zniekształcenie odbioru bodźców – kolorów, dźwięków czy kształtów, przy niemal normalnej percepcji. Istnieje bardzo niewiele informacji na temat toksyczności metocyny, jej metabolizmu i właściwości farmakologicznych.

Od roku 2015 znajduje się w grupie I-P środków odurzających (obejmującej substancje psychotropowe o braku zastosowań medycznych i o dużym potencjale nadużywania, które są wyłączone z obrotu farmaceutycznego i mogą być używane jedynie w celu prowadzenia badań naukowych)[2].

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]


Synteza według TIHKAL:

Roztwór 0.50 g 4-acetoksyindolu (zobacz syntezę pod 4-HO-DET) w 5 ml eteru mieszano i ochłodzono do 0°C chroniąc przed wilgocią atmosferyczną. Dodano następnie 0.5 ml chlorku oksalilu. Mieszaninę reakcyjną mieszano przez dodatkowe 30 minut, a powstały żółty krystaliczny osad odsączono i rozpuszczono w 10 ml bezwodnego THF. Dodano doń 40% roztwór etylometyloaminy w bezwodnym eterze, wkraplając, dopóki pH nie przekroczyło 10. Rozpuszczalniki usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem, a pozostałość rozpuszczono w 200 ml chloroformu. Przemyto najpierw 50 ml 0.1N HCl, a następnie 50 ml nasyconego wodnego roztworu solanki. Po wysuszeniu nad bezw. MgSO4 i odsączeniu, rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość przekrystalizowano z eteru, otrzymując 0.60g amidu [4-acetoxyindol-3-yl-N-ethyl-N-methylglyoxylamide] o temp. 179-180°C. Do 10 ml mieszanego roztworu LAH (1M w THF w atm. Azotu) dodano, wkraplając, roztwór 0.57 g w/w amidu w 10 ml bezw. THF. Po dodaniu całości, mieszaninę ogrzano do wrzenia pod chłodnicą zwrotną i utrzymywano przez 15 min. Po ochłodzeniu do 40°C dodano wodę, by rozłożyć nadmiar wodorku i kompleks. Po przesączeniu przez Celit (w atm. Azotu), rozpuszczalnik odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem, a pozostałość przekrystalizowano z octanu etylu/heksanu, otrzymując 0.18 g (41%) N-etylo-4-hydroksy-N-metylotryptaminy (4-HO-MET) o temp. 118-119°C.


Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Metocyna używana jest jako psychodelik w podobnych celach co grzyby psylocybinowe. Popularna jako Research Chemical, ze względu na swój status prawny w Polsce (legalna do czasu nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, która weszła w życie 1 lipca 2015). Jest używana rekreacyjnie na festiwalach i koncertach muzycznych, a także w kameralnych gronach fanów psychodelików na łonie przyrody lub w prywatnych mieszkaniach. Niektórzy używają jej w celach psychoterapeutycznych poza nadzorem medycznym, a także do samorozwoju duchowego. Powoduje bodyload (nieprzyjemne uczucie fizyczne, związane z ciężkością na ciele i nudnościami), lecz po ustąpieniu tych objawów użytkownik może w pełni cieszyć się wizualnymi, mentalnymi i euforycznymi efektami działania substancji. (Harm Reduction: absolutnie nie powinno się przyjmować 4-HO-MET w odosobnieniu, gdy nie mamy doświadczenia z psychodelikami! Należy unikać miksów ze stymulantami i marihuaną ze względu na zwiększone ryzyko bad tripa)


Jest to substancja o wiele bardziej wizualna i euforyczna od 4-AcO-DMT, lecz dużo mniej terapeutyczna i słabsza w sferze mentalnej.

Działanie tej tryptaminy przy dawkach średnich i dużych to przede wszystkim bardzo silne wizualne zaburzenia percepcji (użytkownicy widzą falowanie i wibrowanie powierzchni, regularne kolorowe wzory obecne na wszystkim co ich otacza, a ponadto poruszającym się obiektom towarzyszą powidoki, zaś widziany obraz często zmienia swoją kolorystykę, a przy zamknięciu powiek wielu donosi o widzeniu barwnych wizualizacji, fraktali lub wizji), a także odmienny sposób odczuwania muzyki (często ma ona wpływ na sferę wizualną) oraz średni wpływ na sferę mentalną, jak również duża euforia (objawiająca się nagłymi wybuchami śmiechu i wyraźnie poprawionym nastrojem).

Po ustąpieniu działania substancji może występować czasem dość silny ból głowy, któremu może zaradzić w stopniu umożliwiającym zaśnięcie 500 mg paracetamolu. Na drugi dzień często występuje uczucie odnowy psychicznej i dobry nastrój, znane jako afterglow

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Podanie doustne to najpopularniejsza droga podania. Przy braku tolerancji i tej drodze podania:

 • mała dawka to około 15-20 mg
 • średnia dawka to około 20-30 mg
 • duża około 35-45 mg
 • bardzo duża 50-60 mg lub więcej

(Harm Reduction: jeżeli zdecydowałeś się spróbować 4-HO-MET, użyj go w sposób minimalizujący ryzyko! Najczęściej używana dawka na pierwszy raz to 25 mg. Zalecany S&S to bezpieczne miejsce, w którym można odczuwać pełen komfort psychiczny, np. prywatne mieszkanie lub las nieoddalony zbytnio od zabudowań, lecz z dala od ścieżek spacerowych. Wskazane jest także towarzystwo bardziej doświadczonych osób, w tym najlepiej co najmniej jedna trzeźwa osoba)

Podanie donosowe jest oceniane jako mniej wydajne od doustnego, jednak sprawia że substancja zaczyna działać o wiele szybciej. Dawkowanie jest podobne do doustnego, lecz według niektórych źródeł wymaga większych dawek (np. o 5-10 mg).

Podanie rektalne daje mocniejsze efekty niż doustne. Przykładowe dawki:

 • mała dawka to około 10-15 mg
 • średnia dawka to około 20-25 mg
 • duża dawka to około 30-40 mg
 • bardzo duża 45-55 mg lub więcej

Podanie domięśniowe cechuje się niskimi dawkami i intensywnym "tripem". Podanie dożylne zaś cechuje się minimalnie mniejszymi dawkami (o 2-5 mg w stosunku do domięśniowego), krótkim i mocnym tripem, natychmiastowym początkiem doświadczenia. Przykładowe dawki:

 • słaba dawka to około 5-10 mg
 • średnia około 10-15 mg
 • dużo 15-25 mg
 • bardzo dużo 30 mg lub więcej

(Harm Reduction: podawanie narkotyków domięśniowo lub dożylnie może mieć tragiczne skutki dla zdrowia! Jeśli nie wiesz jak dokonać bezpiecznej iniekcji - wybierz inną drogę podania!)

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Substancja powszechnie dostępna u zagranicznych vendorów RC, cena waha się od 65-80€ za gram

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Teoretycznie psychodeliczne tryptaminy należą do jednych z najmniej uzależniających substancji psychoaktywnych, według licznych badań nie można w ogóle mówić o występowaniu uzależnienia od psychodelików. Jednakże niektórzy użytkownicy donoszą o uzależnieniu psychicznym (uzależnienie fizyczne nie występuje). Ze względu na szybko postępującą tolerancję, substancji nie można używać w "ciągach", aczkolwiek niektórzy użytkownicy potrafią przyjmować ją nawet kilka razy w tygodniu.

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Od roku 2015 znajduje się w grupie I-P środków odurzających (obejmującej substancje psychotropowe o braku zastosowań medycznych i o dużym potencjale nadużywania, które są wyłączone z obrotu farmaceutycznego i mogą być używane jedynie w celu prowadzenia badań naukowych)

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.