5-meo-mipt

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]CC(C)N(C)CCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)OC

Inne nazwy substancji

5-Metoksy-N-metylo-N-izopropylotryptamina, N-[2-(5-metoksy-1H-indol-3-ilo)etylo]-N-metylopropano-2-aminaInformacje ogólne[edytuj]

5-Metoksy-N-metyl-N-izopropylotryptamina (znana również jako 5-MeO-MiPT oraz moxy) to mniej znana substancja psychodeliczna z klasy tryptamin. 5-MeO-MiPT jest chemicznie związany z tryptaminami takimi jak 5-MeO-DMT i 5-MeO-DiPT. Swoje efekty psychoaktywne wywołuje poprzez aktywność na receptory serotoninowe w korze mózgu.

Uważa się, że psychodeliczne efekty 5-MeO-MiPT pochodzą z jego skuteczności w receptorze 5-HT2A jako częściowego agonisty, a dodatkowe mechanizmy działania, takie jak hamowanie MAO (tj. enzymów trawiennych w żołądku) również zostały spekulowane, choć nie zostało to jeszcze udowodnione naukowo. Podczas gdy 5-MeO-MiPT wiąże się najsilniej z receptorami 5-HT1A, wykazuje również dość silne powinowactwo do wiązania z SERT i NET, działając w ten sposób jako umiarkowanie silny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny.

Mechanizmy te mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego istnieje wiele niepotwierdzonych doniesień o działaniu antydepresyjnym i anksjolitycznym po zastosowaniu umiarkowanych dawek tego związku. Na przykład SNRI, takie jak wenlafaksyna, są powszechnie przepisywane w leczeniu depresji, a agonista 5-HT1A buspiron jest przepisywany głównie w leczeniu lęku.


Opracowania naukowe[edytuj]

Synteza i farmakologia 5-MeO-MiPT została po raz pierwszy opisana w 1985 roku przez Davida Repke i Alexandra Shulgina. Jego działanie u ludzi zostało udokumentowane w książce Shulgina TiHKAL ("Tryptamines I Have Known and Loved").

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Substancja nie była stosowana w celach medycznych lub nie posiada zastosowania medycznego.

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Jest to analog bardziej popularnego leku 5-MeO-DiPT (nazywanego „foxy”) i nosi przydomek „moxy”. Niektórzy użytkownicy zgłaszają dotykowe efekty 5-MeO-DiPT bez niektórych niepożądanych skutków ubocznych. Przy wyższych dawkach staje się znacznie bardziej psychodeliczny, czasami porównując go z 5-MeO-DMT. Ale w dawkach 4-10 miligramów użytkownicy uważają 5-MeO-MiPT za bardzo euforyczny i wyczuwalny związek chemiczny. Jej działanie energetyczne może być bardzo silne przy dużych dawkach, znacznie zwiększając tętno. Dźwięki mogą zostać wzmocnione w percepcji do punktu, w którym pojawiają się efekty synestetyczne („dźwięki dotykania i / lub smakowania”).

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Doustnie 5-MeO-MiPT jest aktywny w dawce 4-6 mg. Lek można również palić, ale w przeciwieństwie do większości innych tryptamin, ta droga wymaga znacznie większej dawki. Zwykle pali się 10–20 mg. Zwykle wytwarza bardzo silny zapach.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają aktywność tak niską, jak 1 mg, podczas gdy inni nie zgłaszają żadnej aktywności do 20 mg, związek ten wydaje się być bardzo wrażliwy na osobę i każdy potencjalny badacz powinien o tym pamiętać. Miareczkowanie dawki byłoby szczególnie ważne w przypadku tego związku.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają niewielką lub żadną aktywność wzrokową, dopóki nie zostaną przyjęte dawki 10 mg lub wyższe. Ta substancja chemiczna okazuje się bardzo przydatna do otwierania się i wyrażania siebie, podobnie jak MDMA (3,4-metylenodioksymetamfetamina) i może być użyteczną substancją chemiczną w terapii psychedelicznej.

Dawkowanie doustne (wg. psychonautwiki.org)[edytuj]

Odczuwalne: 1 - 2 mg

Lekko: 2 - 4 mg

Średnio: 4 - 6 mg

Mocno: 6 - 15 mg

Bardzo mocno: ponad 15 mg


Czas działania


Całkowity czas działania: 5 - 8 godzin

Wejście: 20 - 60 minut

Narastanie efektów: 15 - 20 minut

Szczyt działania (peak): 1 - 2 godziny

Stopniowe zanikanie efektów: 1 - 2 godziny

Typowe postefekty (afterglow): 1 - 8 godzin

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

5-MeO-MiPT należy do klasy związków powszechnie znanych jako tryptaminy i jest N-metylo-N-izopropylowym homologiem psychedeliku, 5-MeO-DMT. Pełna nazwa substancji chemicznej to 5-metoksy-N-metylo-N-izopropylotryptamina.

5-MeO-MiPT powoduje, że odczynnik Ehrlich zmienia kolor na fioletowy, a następnie blaknie do bladoniebieskiego. Powoduje, że odczynnik markiza zmienia kolor z żółtego na czarny.

Uważa się, że mechanizm, który wytwarza halucynogenne i enteogenne efekty 5-MeO-MiPT, wynika głównie z agonizmu receptora 5-HT2A, chociaż mogą być również zaangażowane dodatkowe mechanizmy działania, takie jak hamowanie MAO. 5-MeO-MiPT wiąże się najsilniej z receptorami 5-HT1A; wykazuje również dość silne powinowactwo wiązania do SERT i NET, działając w ten sposób jako umiarkowanie silny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Mechanizmy te mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego istnieje wiele niepotwierdzonych doniesień o działaniu przeciwdepresyjnym i przeciwlękowym po niewielkich dawkach tego związku. Na przykład SNRI, takie jak wenlafaksyna, są powszechnie przepisywane w leczeniu depresji, a agonista 5-HT1A buspiron jest przepisywany głównie w leczeniu lęku.

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Z powodu występującej tolerancji (jak w przypadku wszystkich tryptamin) substancja nie uzależnia fizycznie. Posiada też bardzo niski potencjał uzależnienia psychicznego.
Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Substancja znajduje się w wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych w grupie I-P (substancje o braku zastosowań medycznych i o dużym potencjale nadużywania, które są wyłączone z obrotu farmaceutycznego i mogą być używane jedynie w celu prowadzenia badań naukowych), posiadanie jej bez zezwolenia jest więc nielegalne.

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Brazylia[edytuj]

5-MeO-MiPT jest nielegalny do produkcji, sprzedaży lub posiadania, ponieważ jest wymieniony w Portaria SVS/MS nr 344.

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.