DOB

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Tripraporty na NeuroGroove: http://neurogroove.info/tagi/chemia/DOB

Dyskusja na forum Talk: https://hyperreal.info/talk/topic34625.html

Wzór chemiczny

[]CC(CC1=CC(=C(C=C1OC)Br)OC)N

Inne nazwy substancji

2,5-Dimetoksy-4-bromoamfetamina, brolamfetamina


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/DOB

Informacje ogólne[edytuj]

4-bromo-2,5-dimetoksyamfetamina (znana również jako dimetoksybromoamfetamina, brolamfetamina, bromo-DMA i powszechnie jako DOB) to substancja psychodeliczna z klasy amfetamin, która po podaniu wywołuje niezwykle długotrwałe efekty psychodeliczne. Jest członkiem rodziny DOx psychodelicznych amfetamin.

Podczas gdy DOB został po raz pierwszy zsyntetyzowany w 1967 roku i krótko przetestowany w 1971 roku, jego dogłębne udokumentowanie zajęło aż do publikacji w 1991 roku książki PiHKAL ("Phenethylamines I Have Known And Loved") autorstwa Alexandra Shulgina.

Obecnie DOB jest używany jako narkotyk rekreacyjny i enteogen. Nadal jest rzadko sprzedawany online, ale częściej można go znaleźć na ulicach w postaci fałszywie przedstawionego LSD ze względu na jego zdolność do zmieszczenia się na bibułce o podobnej wielkości.

Istnieje bardzo niewiele danych na temat właściwości farmakologicznych, metabolizmu i toksyczności DOB u ludzi. Wraz z jego wrażliwą reakcją na dawkę, niezwykle długim i nieprzewidywalnym czasem trwania, wiele raportów sugeruje również, że substancja ta może być zbyt trudna do bezpiecznego stosowania dla osób, które nie mają jeszcze dużego doświadczenia w stosowaniu halucynogenów. Zaleca się stosowanie praktyk redukcji szkód podczas używania tej substancji.

Pamiętaj! Źródło - Psychonautwiki.org

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

DOB sprzedawane jest zazwyczaj w formie proszku, płynu lub naniesione na blottery i przyjmowane oralnie. Czas działania może znacznie się wahać i zależny jest głównie od dawkowania.

Dawkowanie wg Erowid:[edytuj]

Doustnie

Odczuwalne efekty: 0.2 mg

Lekko: 0.2 - 0.75 mg

Średnio: 0.75 - 1.75 mg

Mocno: 1.75 - 2.5 mg

Bardzo mocno: 2.5 - 3.5 mg

Przedawkowanie: ponad 3.5 mg


Wejście:1 - 2 godziny

Czas trwania: 8 do 24 godzin

Typowe postefekty: 6 - 12 godzin

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

DOB lub 4-bromo-2,5-dimetoksy-amfetamina jest cząsteczką z klasy amfetamin. Amfetaminy są podstawionymi fenyloetyloaminami zawierającymi pierścień fenylowy związany z grupą aminową (NH2) poprzez łańcuch etylowy i grupę metylową związaną z węglem alfa Rα. DOB zawiera metoksylowe grupy funkcyjne OCH3 przyłączone do węgli R2 i R5, a także atom bromu przyłączony do węgla R4 pierścienia fenylowego. DOB jest amfetaminowym analogiem fenetyloaminy 2C-B.

DOB ma stereocentrum, a R-(-)-DOB jest eutomerem. Jest to ważne odkrycie, ponieważ sugeruje, że celuje w różne receptory w porównaniu z większością innych fenyloetyloamin, w których izomer R służy jako dystomer. Toksyczność DOB nie jest w pełni znana, chociaż wysokie dawki mogą powodować poważne zwężenie naczyń kończyn. DOB jest jednym z najsilniejszych związków w PiHKAL.

Podczas gdy aktywna dawka jest podobna do DOI, innej psychodelicznej amfetaminy, wykazano, że DOB ma wyższą skuteczność w wywoływaniu efektów pośredniczonych przez receptory 5-HT2, co czyni go prawdopodobnie nieco bardziej niebezpiecznym niż DOI w przypadku przedawkowania, ze względu na większe działanie zwężające naczynia krwionośne. Pominięcie α-metylu związanego z amfetaminą prowadzi do 2C-B, związku, który ma niższe powinowactwo do receptora 5-HT2A i jest słabszym agonistą receptora, co skutkuje drastycznie zmniejszonym zwężeniem naczyń krwionośnych.

Uważa się, że efekty psychodeliczne DOB wynikają z jego skuteczności w rodzinie receptorów 5-HT2 jako częściowego agonisty. DOB wydaje się być dość selektywny dla receptora 5-HT2B i jest często stosowany w badaniach naukowych podczas badania podrodziny receptorów 5-HT2. Sugeruje się, że DOB jest prolekiem metabolizowanym w płucach. Ze względu na swoją selektywność, DOB jest często wykorzystywany w badaniach naukowych podczas badania podrodziny receptorów 5-HT2. Jednak rola tych interakcji i sposób, w jaki skutkują one doświadczeniem psychodelicznym, nadal pozostaje nieuchwytna.

Nadmiernie wysokie dawki tego halucynogenu mogą powodować rozlany skurcz tętnic. Skurcz naczyń krwionośnych łatwo reagował na dotętnicze i dożylne leki rozszerzające naczynia krwionośne, takie jak tolazolina.

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Substancja nielegalna w Polsce, znajduje się na wykazie substancji psychotropowych grupy I-P. Jej posiadanie oraz handel nią są zabronione.

Australia[edytuj]

DOB jest wymieniony jako substancja Schedule II w Australii.

Austria[edytuj]

Posiadanie, produkcja i sprzedaż DOB jest nielegalna na mocy SMG (Suchtmittelgesetz Österreich).

Kanada[edytuj]

DOB znajduje się na liście Schedule 1, ponieważ jest analogiem amfetaminy.

Niemcy[edytuj]

DOB jest kontrolowany zgodnie z Anlage I BtMG (ustawa o środkach odurzających, wykaz I) od 1 września 1984 r. Nielegalne jest wytwarzanie, posiadanie, import, eksport, kupno, sprzedaż, nabywanie lub wydawanie go bez licencji.

Nowa Zelandia[edytuj]

DOB znajduje się w wykazie I (klasa A) w Nowej Zelandii.[potrzebne źródło] DOB kwalifikowałby się również jako analog w ramach sekcji analogów "catch-all" w Nowej Zelandii w wykazie 3 / klasie C ich przepisów antynarkotykowych, co sprawiłoby, że związki 2C-I, 2C-E, DOI, DOB, efedryna i pseudoefedryna znalazłyby się w wykazie 3 w tym kraju.

Rumunia[edytuj]

DOB jest substancją kontrolowaną, sklasyfikowaną jako narkotyk wysokiego ryzyka.

Szwajcaria[edytuj]

DOB jest substancją kontrolowaną wymienioną w Verzeichnis D.

Anglia[edytuj]

DOB znajduje się w wykazie I/klasy A w Wielkiej Brytanii, co sprawia, że jego sprzedaż, kupno lub posiadanie bez licencji jest nielegalne.

Stany Zjednoczone[edytuj]

DOB znajduje się w wykazie I w Stanach Zjednoczonych, co sprawia, że jego sprzedaż, kupno, darowizna, produkcja lub posiadanie bez licencji DEA jest nielegalne.

Pamiętaj! Źródło - Psychonautwiki.org
Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.