DOI

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Tripraporty na NeuroGroove: http://neurogroove.info/tagi/chemia/DOI

Dyskusja na forum Talk: https://hyperreal.info/talk/topic18969.html

Wzór chemiczny

[]CC(CC1=CC(=C(C=C1OC)I)OC)N

Inne nazwy substancji

2,5-Dimetoksy-4-jodoamfetamina


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/DOI

Informacje ogólne[edytuj]

2,5-Dimetoksy-4-jodoamfetamina (potocznie znana jako DOI) jest mało znaną substancją psychodeliczną z klasy amfetamin. Jest członkiem rodziny DOx - psychodelicznych amfetamin.

Opracowania naukowe[edytuj]

Synteza DOI opisana była w 1972 roku, a jej zastosowanie u ludzi zostało po raz pierwszy udokumentowane przez Alexandra Shulgina w książce PiHKAL ("Phenethylamines I Have Known and Loved") Książka pochodzi z roku 1991.

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]


Synteza wg. PIHKAL:

Mieszaninę 14.8g bezwodnika ftalowego i 19.5 g 2,5-dimetoksyamfetaminy (2,5-DMA) w postaci wolnej zasady, stopniowo ogrzewano do ok. 150°C nad otwartym płomieniem. W trakcie odparowywania wody, powstała jedna, czysta, faza. Po pozostawieniu jej na kilka chwil, rozpoczęto ochładzanie do ok. 50°C, a następnie rozpuszczono w 100ml gorącego metanolu. Roztwór mieszano do rozpuszczenia fazy stałej, zaszczepiono kryształem produktu i ochłodzono w łaźni lodowej, celem dokończenia procesu krystalizacji. Po oddzieleniu produktu za pomocą sączenia, oszczędnie przemyto go metanolem i wysuszono na powietrzu, otrzymując 24.6g N-(1-(2,5-dimetoksyfenylo)-2-propylo)ftalimidu w postaci szarawych kryształów o temp. topnienia 105-106°C.

Do roztworu 2.0g N-(1-(2,5-dimetoksyfenylo)-2-propylo)ftalimidu w 15ml, energicznie mieszanego, ciepłego kwasu octowego, dodano roztwór 1.2g monochlorku jodu (ICl) w 3ml kwasu octowego. Kontynuowano mieszanie przez 2 h przy temp. ok. 40°C, w czasie tym mieszanina wyraźnie zmieniła barwę na jaśniejszą, ale nie wytrącały się osady. Mieszaninę reakcyjną wlano do 600ml wody, co spowodowało pojawieniu się czerwonawej zawiesiny pływającego w mętnej, żółtopomarańczowej fazie wodnej. Czerwonawą zawiesinę usunięto, rozpuszczono w 30ml wrzącego metanolu, z którego podczas ochładzania wypadały szare kryształy. Otrzymane kryształy odsączono, przemyto metanolem i wysuszono na powietrzu, otrzymując 1.5g N-[1-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-2-propylo)ftalimidu w postaci ładnych, białych kryształów z lekkim liliowym odcieniem. Temp. topn. 103-105.5°C, produkt zmieszany z substratem, nie jodowanym ftalimidem (t.t. 105-106 °C) obniżyła się do 85-98°C. Ekstrakcja warstwy wodnej, po zalkalizowaniu, pozwalała uzyskać dodatkowe 0.15g produktu.

Do roztworu 0.75 g N-[1-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-2-propylo)ftalimidu w 10ml etanolu dodano 0.3ml wodzianu hydrazyny, a następnie czysty roztwór utrzymywano pod chłodnicą zwrotną nad łaźnią powietrzną przez całą noc.

Po ochłodzeniu, wykrystalizowała 1,4-dihydoksyftalazyna w postaci małych kulek, pod koniec wypadała obficie. Osad odsączono i oznaczono temp. topn. (340 °C), wzorce krystalizowały w przedziale 335-350°C. Filtrat rozpuszczono w 100ml chlorku metylenu i ekstrahowano 2x150 ml 0.1 N HCl. Wodne ekstrakty przemyto jednokrotnie chlorkiem metylenu, zalkalizowano z użyciem 5% NaOH i ekstrahowano 3x100ml chlorku metylenu. Usunięto rozpuszczalnik pod zmniejszonym ciśnieniem, uzyskując 0.5g bezbarwnego oleju. Rozpuszczono go w 300ml bezwodnego eteru dietylowego i nasycono bezwodnym chlorowodorem. Po odsączeniu osadu i wysuszeniu go na powietrzu, otrzymano 0.35g chlorowodorku 2,5-dimetoksy-4-jodo-amfetaminy (DOI) w postaci białych kryształów o temp. topn. 200.5-201.5°C. Zakres temperatury topnienia nie zawęził się po rekrystalizacji.


Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Sposób przyjmowania/dawkowanie: oralny

  • Wejściowy: 0.5mg
  • Lekki: 0.5 - 1mg
  • Średni: 1 - 2mg
  • Mocny: 2 - 3mg
  • Bardzo mocny: 3mg +


Uwaga! Pamiętaj, że dawkowania dodawane są przez zwykłych użytkowników i niekoniecznie muszą pokrywać się z rzeczywistością. Weź na to poprawkę, gdybyś próbował zażywać!

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Substancja niewymieniona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych, ale jako pochodna fenyloetyloaminy na mocy prawa analogowego może zostać zakwalifikowana jako Nowa Substancja Psychoaktywna. Posiadanie, handel oraz wytwarzanie NSP jest nielegalne.

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.