Etanol

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]CCO

Inne nazwy substancji

alkohol etylowy, hydroksyetan, alko, alkohol

Odmiany nazwy substancji

etanolu, etanolowi, etanolem, alkoholu, alkoholowi, alkoholem, alkohole, alkoholi, alkoholom, alkoholami, alkoholach, hydroksyetanowi, hydroksyetanu, hydroksyetanem


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/etanol

Informacje ogólne[edytuj]

Etanol, C2H5OH - organiczny związek chemiczny, pochodzący z grupy alkoholi.

Alkohol etylowy jest jedną z najczęściej używanych substancji psychoaktywnych. W krwi wykrywalny już po 5-10 minutach od spożycia. Etanol to środek odurzający o silnym działaniu narkotycznym, z powodu wyrzutu dopaminy do mózgu. Wypicie od 150 do 250mg alkoholu etylowego w bardzo krótkim czasie może nieść ze sobą nawet śmierć.

Etanol to substancja narkotyczna, której główną kategorią są depresanty. W małych ilościach powoduje stan pobudzenia, przyśpieszone bicie serca oraz ogólne poprawienie nastroju. Znaczne upojenie alkoholem może powodować ostry nieżyt żołądka a nawet doprowadzić do jego zapalenia.

Alkohol posiada też pozytywne działanie. Jego umiarkowane spożywanie redukuje ryzyko zapadnięcia na szereg różnych chorób, przykładowo:

 • osteoporozę
 • chorobę Parkinsona
Uwaga! Śmiertelne przedawkowanie może wystąpić, gdy alkohol jest łączony z innymi depresantami, takimi jak opiaty, benzodiazepiny, barbiturany, gabapentynoidy, tienodiazepiny lub inne substancje GABAergiczne. Zdecydowanie odradza się łączenie tych substancji, szczególnie w dużych dawkach.

Opracowania naukowe[edytuj]

Siemieniako D., Społeczno-kulturowe czynniki lojalności konsumentów alkohol, Marketing i Rynek (2013) [1]

Woźny E., Alkohol. Zagrożenia spowodowane nadużywaniem, Żywienie Człowieka I Metabolizm (2010) [2]

„Alkohol a organizm człowieka” - to opracowanie przedstawia kompleksowe informacje na temat wpływu alkoholu na organizm człowieka. Omawia m.in. proces metabolizmu alkoholu, działanie alkoholu na poszczególne narządy, skutki krótko- i długotrwałego spożywania alkoholu, jak również różnice między płciami w przetwarzaniu alkoholu.

„Zdrowotne konsekwencje nadużywania alkoholu” - to opracowanie prezentuje szkodliwe skutki spożywania alkoholu dla zdrowia człowieka. Opisuje m.in. wpływ alkoholu na układ sercowo-naczyniowy, układ trawienny, układ nerwowy oraz związek między alkoholem a chorobami nowotworowymi. Ponadto omawia zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu w okresie ciąży.

„Metody leczenia uzależnienia od alkoholu” - to opracowanie prezentuje różne metody i strategie stosowane w leczeniu uzależnień od alkoholu. Przedstawia zarówno terapie farmakologiczne, terapie psychologiczne, jak i innowacyjne podejścia, takie jak terapie behawioralne czy terapie grupowe. Ponadto omawia znaczenie wsparcia rodziny i społeczności w procesie rehabilitacji.

„Społeczne skutki nadużywania alkoholu” - to opracowanie przedstawia negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu dla społeczeństwa. Opisuje m.in. wpływ alkoholu na przestępczość, przemoc domową, wypadki drogowe oraz problemy społeczne, takie jak ubóstwo czy bezdomność. Przedstawia również ekonomiczne aspekty nadużywania alkoholu, takie jak koszty leczenia i opieki medycznej.

„Programy prewencji i interwencji w zakresie nadużywania alkoholu” - to opracowanie przedstawia różne programy i strategie stosowane w celu przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu. Opisuje m.in. kampanie informacyjne i edukacyjne, programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, a także programy pomocy dla osób z problemem alkoholowym. Przedstawia również skuteczność tych programów na podstawie badań naukowych.

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Jak działa alkohol? Alkohol vs. Twój organizm (Film)

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Alkohol pozyskuje się metodami fermentacji alkoholowej lub syntetycznie.


Fermentacja alkoholowa – rodzaj fermentacji, podczas której z węglowodanów pod wpływem enzymów wytwarzanych przez drożdże powstaje etanol i dwutlenek węgla:

  C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

W wyniku tego procesu powstaje również szereg produktów ubocznych, między innymi: gliceryna, kwas bursztynowy i kwas octowy.

Produktami ubocznymi fermentacji są również wyższe alkohole i estry, które mają decydujący wpływ na bukiet smakowo-zapachowy produktu.

Do produkcji różnych napojów alkoholowych stosuje się odpowiednie szczepy drożdży, np. drożdże winiarskie lub drożdże piwowarskie, a w piekarnictwie drożdże piekarnicze. Fermentacja alkoholowa spowodowana rozwojem drożdży dzikich nosi nazwę fermentacji spontanicznej.

Syntetycznie:

Etanol do celów przemysłowych jest często produkowany poprzez bezpośrednią syntezę z gazu syntezowego (mieszaniny CO, H2 i H2O), która prowadzi do czystszego chemicznie etanolu.

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Etanol ma głównie zastosowanie jako konserwant do leków. Sam nie ma działania prozdrowotnego. Prozdrowotne działanie np wina lub piwa jest związane z zawartymi tam substancjami pochodzącymi z produktów z których są zrobione, ale nie samego alkoholu. Jest też bakteriobójczy, stosowany do odkażania.

Dezynfekcja: Alkohol jest często stosowany do dezynfekcji skóry przed zakłuciami, jak również do czyszczenia sprzętu medycznego. Zwykle stosuje się go w postaci roztworu alkoholu izopropylowego lub etylowego o stężeniu 70%.

Antyseptyka: Alkohol etylowy lub izopropylowy może być stosowany do dezynfekcji skóry w celu zniszczenia drobnoustrojów przed wykonaniem iniekcji lub innych małych zabiegów medycznych. Alkohol działa jako antyseptyk, niszcząc zarówno bakterie, jak i wirusy.

Skazy krwotoczne: W niektórych sytuacjach alkohol może być stosowany do zatrzymania krwawienia z powierzchniowej rany. Stosuje się go również do oczyszczania rany przed nałożeniem opatrunku.

Rozcieńczanie leków: Alkohol może być używany jako rozpuszczalnik do rozcieńczania lub przygotowywania niektórych leków, szczególnie tych, które są dostępne w postaci tabletek lub proszków.

Leczenie oparzeń: Alkohol (w postaci roztworu) może być stosowany w leczeniu oparzeń do dezynfekcji i ochrony ran przed zakażeniem. Ma również właściwości chłodzące, które mogą złagodzić ból i zmniejszyć obrzęk.

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Jest nieodłączym towarzyszem każdej imprezy w wielu krajach świata. Jego rozweselające i relaksacyjne działanie jest znane od początku naszej cywylizacji. Działa nasennie i przeciwlękowo. Jest najpopularniejszym narkotykiem rekreacyjnym. Znosi ból powoduje odhamowanie oraz towarzyskość. Zdarza się, że powoduje też groźne zachowania agresywne co jest często przyczyną np. bójki na imprezie, zwanej potocznie "zadymą".

Inne zastosowania[edytuj]

Zastosowanie w przemyśle jako rozpuszczalnik, paliwo, odczynnik chemiczny.

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Alkohol pije się jako napój. Różne napoje mają różne stężenia alkoholu. Dawkowanie zależy też od masy użytkownika oraz jego indywidualnych preferencji, więc niemożliwe jest ustalenie jednego konkretnego dawkowania. Alkohol jest jedną z najgroźniejszych substancji psychoaktywnych znanych człowiekowi. Zagrożenia są tym większe, że jest akceptowany, legalny, łatwo dostępny. Może być przyczyną poważnych zatruć, zachowań agresywnych oraz kryminogennych, być przyczyną wypadków. Ma największy współczynnik szkodliwości społecznej. Uzależnia psychicznie i fizycznie.

Wpływ etanolu w zależności od stężenia we krwi:

0,3 – 0,5 ‰

  nieznaczne zaburzenia równowagi
  euforia i obniżenie krytycyzmu
  upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
  zaburzenia widzenia (pogorszone spostrzeganie rodzaju i kształtu przedmiotów ukazujących się w głębi i na obwodzie pola widzenia, obniżona zdolność dostrzegania ruchomych źródeł światła, wydłużony czas adaptacji oka do ciemności po olśnieniu światłem, wydłużony czas reakcji na bodźce wzrokowe)

0,6 – 0,7 ‰

  zaburzenia sprawności ruchowej (w tym refleksu)
  nadmierna pobudliwość i gadatliwość
  obniżenie samokontroli
  błędna ocena własnych możliwości

0,8 – 2,0 ‰

  zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej
  obniżenie progu bólu
  spadek sprawności intelektualnej (błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.)
  opóźnienie czasu reakcji
  wyraźna drażliwość
  obniżona tolerancja
  zachowania agresywne
  pobudzenie seksualne
  wzrost ciśnienia krwi
  przyśpieszenie akcji serca

2,0 – 3,0 ‰

  zaburzenia mowy
  wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi
  wzmożona senność
  znacznie obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań

3,0 – 4,0 ‰

  obniżenie ciepłoty ciała
  zanik odruchów fizjologicznych
  głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki

4,0 ‰ i powyżej

  głęboka śpiączka
  zaburzenia czynności ośrodka naczynioworuchowego i oddechowego
  możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol
  STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA
Uwaga! Powyżej 4 ‰ można dostać śpiączki, podczas której jest możliwa depresja oddechowa. Możemy zakrztusić się własnymi wymiocinami (śmierć przez utonięcie!) Pamiętaj, jeśli spożywałeś alkohol w większych dawkach, aby zawsze spać na brzuchu. Pamiętaj również o tym, aby pijanego do nieprzytomności ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej ustalonej.

Alkohol w nadmiarze szkodzi wątrobie, trzustce i żołądkowi. Skóra zaczyna zmieniać kolor i strukturę. Alkohol w zbyt dużych ilościach źle działa na serce i naczynia krwionośne. W nadmiernej ilości alkohol powoduje brak koncentracji, osłabienie pamięci i mniejsze zrozumienie sygnałów, jakie wysyła otoczenie, np. rozmów. W wieku średnim zaczyna być widoczny negatywny wpływ alkoholu na życie seksualne i potencję. Alkohol szczególnie groźny jest dla kobiet w ciąży. Dzieci pijących podczas ciąży matek mogą mieć problemy z niedowagą, zaburzenia wzrostu, problemy z rozwijaniem się (zarówno fizycznym jak i psychicznym). W najgorszych przypadkach dziecko może urodzić się ze zniekształceniami niektórych narządów.

Interakcje[edytuj]

Ostrożnie:

Uwaga! ⚠️ Stymulanty
Uwaga! ⚠️ Marihuana
Uwaga! ⚠️ Amfetamina
Uwaga! ⚠️ AMT
Uwaga! ⚠️ MDMA
Uwaga! ⚠️ Podtlenek azotu
Uwaga! ⚠️ SSRI

Niebezpieczne:

Uwaga! ❗ Kokaina
Uwaga! ❗ MAOI
Uwaga! ❗ PCP
Uwaga! ❗ Antybiotyki

Zagrożenie zdrowia lub życia:

Uwaga! ❌ Depresanty
Uwaga! ❌ Dysocjaty
Uwaga! ❌ Benzodiazepiny
Uwaga! ❌ DXM
Uwaga! ❌ GHB
Uwaga! ❌ GBL
Uwaga! ❌ Ketamina
Uwaga! ❌ MXE
Uwaga! ❌ Opioidy
Uwaga! ❌ Tramadol
Pamiętaj! Źródło - Psychonautwiki.org

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Działanie alkoholu na komórki mózgu jest wielokierunkowe. Alkohol wpływa na błony komórkowe neuronów zwiększając ich płynność, przez co zaburzone są funkcje kanałów jonowych. Alkohol wchodzi także w bezpośrednie interakcje z receptorami GABA, NMDA, a także z receptorami acetylocholiny i serotoniny. Wykazano istnienie specyficznego miejsca wiążącego etanol na powierzchni tych receptorów. Wpływ alkoholu na receptory może polegać na ich pobudzeniu lub zahamowaniu. Pod wpływem alkoholu dochodzi także do uwalniania endorfiny i dopaminy, co warunkuje „nagradzające” działanie alkoholu. Regularne nadużywanie alkoholu powoduje „hiperaktywność” receptorów NMDA i nieaktywność receptorów GABA, czego skutkiem jest wystąpienie zespołu abstynencyjnego

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Alkohol powoduje zarówno uzależnienie psychiczne jak i fizyczne. Leczenie alkoholizmu jest trudne, czasochłonne, i nie daje gwarancji wyleczenia. Istnieją specjalne ośroki leczenia uzależnień od alkoholu. Jeżeli masz problem z alkoholem musisz się zgłosić do specjalisty. Dobrą metodą radzenia sobie z problemem jest należenie np. do Anonimowych Alkoholików lub podobnych organizaji.

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Jest legalny na całym świecie oprócz następujących państw: Afganistan, Bangladesz, Brunei, Indie(niektore regiony), Indonezja(dostępny jedynie w niektórych restauracjach lub jako lek, ogólnie zabroniony), Iran, Libia, Kuwejt, Malediwy(dostępny tylko dla nie muzłumańskich obcokrajowców.), Mauretania, Pakistan(dostępny tylko dla nie muzłumańskich obcokrajowców), Arabia Saudyjska, Sudan, Somalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie(dostępny tylko dla nie muzłumańskich obcokrajowców). Jemen.

Polska[edytuj]

Wiek legalnego spożycia alkoholu: 18 lat dla napojów o zawartości alkoholu do 14%, 21 lat dla napojów o wyższej zawartości alkoholu. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi: 0,2 promila dla kierujących samochodem.

Stany Zjednoczone[edytuj]

Wiek legalnego spożycia alkoholu: 21 lat. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi: zależy od stanu, zazwyczaj około 0,08%.

Wielka Brytania[edytuj]

Wiek legalnego spożycia alkoholu: 18 lat dla większości napojów, 16 lat dla piwa i cydru spożywanego w towarzystwie posiłku. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi: 0,08 promila dla kierujących samochodem.

Niemcy[edytuj]

Wiek legalnego spożycia alkoholu: 16 lat dla piwa i wina, 18 lat dla napojów wysokoprocentowych. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi: 0,5 promila dla kierujących samochodem.

Francja[edytuj]

Wiek legalnego spożycia alkoholu: 18 lat. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi: 0,5 promila dla kierujących samochodem.

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Polecam książkę: Magdalena Dampz "Alkohol i biesiadowanie w obyczajowości Polaków" ISBN: 83-7322-656-7

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.