Heroina

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]CC(=O)OC1C=CC2C3CC4=C5C2(C1OC5=C(C=C4)OC(=O)C)CCN3C

Inne nazwy substancji

diacetylomorfina, diamorfina, hera, hel, helena, helupa, braun, brown sugar

Odmiany nazwy substancji

heroiny, heroinie, heroiną, heroinę, heroino, diacetylomorfiny, diacetylomorfinie, diacetylomorfinę, diacetylomorfiną, diamorfiny, diamorfiną, diamorfinę, diamorfinie, hery, herze, herą, herę, helu, helem, helowi, helenie, heleną, heleny, helenę, helupę, helupie, helupy, helupą, brauna, braunem, braunowi, braunie


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/heroina

Informacje ogólne[edytuj]

Heroina, znana również jako diamorfina, jest silnym opioidem, który znajduje zastosowanie zarówno w medycynie, jak i jako substancja psychoaktywna. Jest to pochodna morfiny, która działa na ośrodkowy układ nerwowy, wiążąc się z receptorami opioidowymi. Heroina charakteryzuje się wysokim potencjałem uzależniającym oraz silnym działaniem przeciwbólowym i euforyzującym.

Historia

Heroina została opracowana pod koniec XIX wieku przez niemiecką firmę farmaceutyczną Bayer. Początkowo była reklamowana jako bezpieczna alternatywa dla morfiny i miała być używana jako lek na kaszel oraz uzdrawianie problematycznych kwestii dotyczących odtrucia alkoholowego.

Jednak szybko okazało się, że heroina jest często nadużywana ze względu na jej silne działanie psychoaktywne. Wywoływała ona uczucie euforii i znosiła ból, co sprawiało, że stała się popularna jako narkotyk rekreacyjny. Wkrótce potem znacznie zwiększył się problem uzależnienia od heroiny, zwłaszcza wśród weteranów I wojny światowej.

Wpływ na ludzki organizm

Heroina działa głównie poprzez wiązanie się z receptorami opioidowymi w mózgu, co powoduje zmniejszenie odczuwania bólu oraz wywołuje uczucie euforii. Wpływa również na inne obszary mózgu, takie jak jądro półleżące oraz układ limbiczny, odpowiadające za regulację nastroju i nagrody.

Langfristige Folgen und Gefahren

Nadużywanie heroiny wiąże się z wieloma długotrwałymi skutkami zdrowotnymi i społecznymi. Powoduje ona silne uzależnienie, które prowadzi do silnego pragnienia i trudnościami w wyjściu z nałogu. Osoby uzależnione od heroiny są narażone na ryzyko zarażenia wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C z powodu używania wspólnych igieł. Wiąże się także z ryzykiem przedawkowania, które może prowadzić do śmierci.

Niedawno przeprowadzone badania sugerują również, że heroina może mieć szkodliwe działanie na mózg, prowadząc do trwałych zmian strukturalnych w obszarach odpowiedzialnych za pamięć, uczenie się i regulację emocji.

Leczenie uzależnienia

Leczenie uzależnienia od heroiny jest możliwe, ale wysoce trudne i wymaga holistycznego podejścia. Najważniejszą częścią terapii jest odtrucie organizmu oraz odstawienie heroiny. Następnie konieczne jest wdrożenie programu leczenia uzależnienia, który może obejmować psychoterapię, terapię zastępczą opioidowymi lekami (np. metadonem) oraz wsparcie społeczne.

Wnioski

Heroina jest niebezpieczną substancją psychoaktywną, która prowadzi do silnego uzależnienia i wielu zdrowotnych i społecznych problemów. Jej nadużywanie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ważne jest podjęcie działań mających na celu zapobieganie nadużywaniu heroiny oraz zapewnienie skutecznej pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych od tej substancji.

Uwaga! Śmiertelne przedawkowanie może wystąpić, gdy opiaty są łączone z innymi środkami depresyjnymi, takimi jak benzodiazepiny, barbiturany, gabapentynoidy, tienodiazepiny, alkohol lub inne substancje GABAergiczne. Zdecydowanie odradza się łączenie tych substancji, szczególnie w przypadku wspólnych lub dużych dawek.

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Heroina jest otrzymywana poprzez acetylizację morfiny za pomocą bezwodnika kwasu octowego.

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

W niektórych krajach (np. w Wielkiej Brytanii) heroina jest stosowana w medycynie jako silny środek przeciwbólowy, przede wszystkim w medycynie paliatywnej oraz u pacjentów po wypadkach i ciężkich operacjach. W innych (np. w Szwajcarii) jest oferowana osobom w najcięższym stadium uzależnienia od heroiny, by zredukować nieco szkody wynikające z zażywania zanieczyszczonej, ulicznej odmiany heroiny. W Polsce nie jest stosowana w lecznictwie.

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Używana rekreacyjnie przez osoby uzależnione od opioidów, często wcześniejszych użytkowników np. morfiny czy oksykodonu. Jedną z najpopularniejszych dróg podania jest podanie dożylne (i.v). Powoduje euforię psychiczną i fizyczną oraz błogostan, wprowadza w stan niewrażliwości na przykre doznania. Bardzo silnie uzależnia psychicznie i fizycznie. Jeden z najbardziej uzależniających narkotyków na świecie.

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Najpopularniejszymi sposobami przyjmowania heroiny są: iniekcja dożylna, waporyzacja i podanie donosowe. Dawkowanie heroiny się waha ze względu na różny stopień tolerancji wśród użytkowników.

Według tripsit.me dawkowanie czystej heroiny dla osoby bez tolerancji przy podaniu dożylnym to od 5 do 15 mg.

Uliczna heroina jest bardzo zanieczyszczona, więc dawki zakupionego produktu mogą być wielokrotnie wyższe niż czystej heroiny.

Różne źródła podają różne dawki śmiertelne heroiny. To, czy dana dawka heroiny będzie śmiertelna w dużym stopniu zależy od tolerancji. Dla osoby nie używającej opiatów 20mg może być dawką śmietelną, dla osoby uzależnionej może być to dużo więcej. Śmierć następuje wskutek depresji układu oddechowego. Zdarzały się też przypadki śmiertelnego zakrztuszenia wymiotami. Ze względu na różnice w czystości ulicznej heroiny należy zachować szczególną ostrożność przy dawkowaniu.

Heroina ma bardzo wysoki potencjał uzależniający.

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Interakcje[edytuj]

Uwaga! Ostrzeżenie: Wiele substancji psychoaktywnych, które są w miarę bezpieczne w samodzielnym stosowaniu, może nagle stać się niebezpiecznymi, a nawet zagrażającymi życiu, w połączeniu z niektórymi innymi substancjami. Poniższa lista zawiera niektóre znane niebezpieczne interakcje (choć nie ma pewności, że obejmuje wszystkie z nich).

Ostrożnie:

Uwaga! ⚠️ Amfetamina
Uwaga! ⚠️ MAOIs
Uwaga! ⚠️ Nitro
Uwaga! ⚠️ PCP

Zagrożenie zdrowia lub życia:

Uwaga! ❌ Alkohol
Uwaga! ❌ Benzodiazepiny
Uwaga! ❌ Kokaina
Uwaga! ❌ DXM
Uwaga! ❌ GHB
Uwaga! ❌ GBL
Uwaga! ❌ Ketamina
Uwaga! ❌ MXE
Uwaga! ❌ Tramadol
Uwaga! ❌ Grejfrut
Pamiętaj! Źródło - Psychonautwiki.org

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Heroina lub inaczej diacetylomorfina jak sama nazwa wskazuje jest acetylową pochodną morfiny.

Jest silnym agonistą receptorów opioidowych μ, κ i δ. Ze względu na posiadanie grup acetylowych, które nadają cząstce właściwości lipidofilne, heroina przenika barierę krew-mózg wyjątkowo szybko - działanie substancji odczuwane jest niemal natychmiast po podaniu. Okres półtrwania heroiny w organizmie jest bardzo krótki (15-30 minut)

W organizmie heroina jest deacetylizowana do 6-monoacetomorfiny (okres półtrwania 2-3 godziny), która jest także agonistą receptorów opiatowych i jest uważana za główną przyczynę subiektywnych efektów heroiny. Z tego powodu czasem heroina jest nazywana prolekiem (ang. prodrug).

Cząstki 6-MAM są dalej deacetylizowane do morfiny, która jest metabolizowana w wątrobie i wydalana w postaci glukuronianów wraz z moczem. W moczu obecna jest również wolna morfina i 6-MAM, z czego to ostatnie jest metabolitem charakterystycznym heroiny.

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Uzależnienie od Heroiny wygląda tak samo jak od innych opioidów, obejmuje ono:

  • głód - powodując silną chęć ponownego przyjęcia narkotyku
  • tolerancję - początkowe dawki już nie dają pożądanego efektu, przez co konieczne jest ich zwiększanie
  • zespół abstynencyjny – dreszcze, łzawienie, wysięk z nosa, ziewanie, kichanie, rozszerzenie źrenic, nudności i wymioty, bóle brzucha, biegunka, bóle stawów, mięśni i kości, podwyższone ciśnienie krwi, zaburzenia snu (głównie bezsenność), zmiany nastroju z dominującą drażliwością i napadami złości, czasem z apatią.

Leczenie powinno rozpoczynać się odtruciem organizmu, następnie, jeśli to konieczne, należy udać się do specjalisty: psychologa, terapeuty ds. uzależnień. Innym rozwiązaniem dla osób uzależnionych jest Ośrodek Leczenia Uzależnień. Pomocne są grupy wsparcia na przykład Wspólnoty Anonimowych Narkomanów

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Heroina znajduje się w Polsce w grupie IV-N wykazu środków odurzających. Jest to podzbiór grupy I-N objęty kontrolą zaostrzoną. Posiadanie heroiny, handel nią i produkcja są nielegalne.

Australia[edytuj]

Heroina jest kontrolowana w Australii, ale istnieją sprzeczne informacje na temat jej dokładnego statusu prawnego. Heroina została wymieniona w wykazie I ustawy o środkach odurzających z 1967 r.; nie jest jednak jasne, czy system kontroli zmienił się od tego czasu

Austria[edytuj]

Posiadanie, produkcja i sprzedaż diacetylomorfiny — heroina są nielegalne na mocy ustawy SMG (Suchtmittelgesetz Österreich).

Brazylia[edytuj]

Heroina znajduje się na liście substancji kontrolowanych, co sprawia, że jej produkcja, dystrybucja lub posiadanie są nielegalne.

Kanada[edytuj]

Heroina jest w Kanadzie substancją znajdującą się w wykazie I. Jednakże jednogłośna decyzja Sądu Najwyższego z 2011 r. stwierdziła, że zgodnie z sekcją 7 Karty Praw i Swobód istnieje prawo do dostępu do czystych miejsc iniekcji.

Czechy[edytuj]

Republika Czeska zdekryminalizowała posiadanie 1,5 g lub mniej heroiny, a kara jest podobna do mandatu za parkowanie. Sprzedaż, produkcja i posiadanie większych ilości są nadal przestępstwami.

Finlandia[edytuj]

Heroina jest substancją kontrolowaną, co sprawia, że jej produkcja, dystrybucja i posiadanie są nielegalne bez zezwolenia.

Niemcy[edytuj]

Heroina jest kontrolowana w ramach BtMG Anlage I, II i III, co sprawia, że jej produkcja, import, posiadanie, sprzedaż lub przekazywanie bez licencji jest nielegalne. Istnieje wyjątek dla preparatów zatwierdzonych do leczenia uzależnień, które mogą być przepisywane na receptę na narkotyki.

Włochy[edytuj]

Heroina jest narkotykiem z Wykazu I.

Łotwa[edytuj]

Heroina jest narkotykiem z Wykazu I.

Nowa Zelandia[edytuj]

Heroina klasy A w Nowej Zelandii.

Norwegia[edytuj]

Heroina znajduje się w wykazie I w Norwegii i jej zakup lub posiadanie bez specjalnej licencji jest nielegalne. W Norwegii powstało kilka rządowych projektów zakładających pokoje z igłami, w których osoby uzależnione od heroiny mogą otrzymać świeże igły do wstrzykiwania heroiny.

Portugalia[edytuj]

Używanie heroiny na własny użytek zostało zdekryminalizowane ustawą 30/2000 w lipcu 2001 roku. Posiadanie mniej niż 1 g nie jest uznawane za przestępstwo, chociaż substancja podlega konfiskacie, a posiadacz może zostać skierowany na obowiązkowe leczenie. Sprzedaż lub posiadanie ilości większych niż limit osobistego posiadania są przestępstwami podlegającymi karze pozbawienia wolności.

Rosja[edytuj]

Heroina jest substancją kontrolowaną z Wykazu I.

Pamiętaj! Dane z psychonautwiki.org
Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]


Dzieła kultury:[edytuj]Filmy:[edytuj]
Książki:[edytuj]


(choć tutaj głownie jest ukazana morfina choć występuje też diacetylomorfina)


Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.