Metadon

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]CCC(=O)C(CC(C)N(C)C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2

Nazwa generyczna

Methadone Hydrochloride Molteni

Inne nazwy substancji

6-(dimetyloamino)-4,4-difenyloheptan-3-on

Odmiany nazwy substancji

metadonu, metadonem, metadonie, metadonowi

Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/metadon

Informacje ogólne[edytuj]

Metadon jest syntetycznym lekiem opioidowym, pochodną 4,4-difenyloheptanonu. Jest mieszaniną racemiczną L-metadonu (agonista receptorów opioidowych) i D-metadonu (antagonizm w stosunku do receptora NMDA, odpowiada również za efekt przeciwkaszlowy i hamowanie rozwoju tolerancji na opioidy). Metadon jest stosowany w leczeniu uzależnienia od morfiny i heroiny (terapia substytucyjna) oraz jako alternatywny lek przeciwbólowy w przypadku, gdy inne opioidy nie są skuteczne lub w związku ze zwiększoną tolerancją na ich działanie.

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

 • Stosowany w ramach programów leczenia substytucyjnego uzależnienia od morfiny i heroiny (w określonych przypadkach może być stosowany podczas leczenia uzależnienia od innych opioidów jak np. oxykodonu, DHC, czy butyrfentanylu).
 • Stosowany również jako lek drugiego rzutu w leczeniu bólów nowotworowych oraz w analgezji przed i pooperacyjnej.

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

 • Zażywany w celach rekreacyjnych, z zamiarem wprowadzenia się w stan odurzenia narkotykowego.

Inne zastosowania[edytuj]

tekst autorstwa usera: Blue_Berry[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Drogi podania[edytuj]

 • doustnie (w medycynie) w postaci syropu.
 • W użyciu pozamedycznym bywa również podawany innymi drogami np. i.v/i.m, co stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia, w związku z faktem, iż substancja aktywna jest w tym przypadku podawania w postaci syropu, a więc jej gęstość nie jest odpowiednia dla iniekcji. Mimo tego, sporo osób decyduje się na ta drogę podania, chcąc zwiększyć biodostępność podawanej substancji.

Dawkowanie[edytuj]

 • doustnie (p.o) - dawka początkowa 15-20mg w odstępach czasowych 4-8h, w przypadku gdy dawka jest niewystarczająca i nie eliminuje objawów odstawienia podczas leczenia substytucyjnego - można ją zwiększać stopniowo o 5-10mg.


Zagrożenia[edytuj]

Zagrożenia dotyczą podawania wysokich dawek metadonu, zwłaszcza w połączeniu z innymi substancjami psychoaktywnymi (w tym innymi depresantami).

 • bradykardia
 • niedociśnienie
 • depresja oddechowa
 • zapaść krążeniowa
 • utrata przytomności
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe związane z podwyższeniem ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego
 • zaburzenia czynności układu pokarmowego i wydalniczego
 • stupor lub śpiączka


tekst autorstwa usera: Blue_Berry[edytuj]

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Interakcje[edytuj]

Uwaga! Ostrzeżenie: Wiele substancji psychoaktywnych, które są w miarę bezpieczne w samodzielnym stosowaniu, może nagle stać się niebezpiecznymi, a nawet zagrażającymi życiu, w połączeniu z niektórymi innymi substancjami. Poniższa lista zawiera niektóre znane niebezpieczne interakcje (choć nie ma pewności, że obejmuje wszystkie z nich).

Ostrożnie:

Uwaga! ⚠️ Amfetamina
Uwaga! ⚠️ MAOIs
Uwaga! ⚠️ Nitro
Uwaga! ⚠️ PCP

Zagrożenie zdrowia lub życia:

Uwaga! ❌ Alkohol
Uwaga! ❌ SNRI
Uwaga! ❌ Benzodiazepiny
Uwaga! ❌ Kokaina
Uwaga! ❌ DXM
Uwaga! ❌ GHB
Uwaga! ❌ GBL
Uwaga! ❌ Ketamina
Uwaga! ❌ MXE
Uwaga! ❌ Tramadol
Uwaga! ❌ Grejfrut
Uwaga! ❌ MAOIs
Uwaga! ❌ Środki uwalniające serotoninę
Uwaga! ❌ SSRI
Uwaga! ❌ 5-HTP

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Działanie metadonu opiera się przede wszystkim na powstawaniu wiązań z receptorami opioidowymi

 • silny agonizm względem receptora opioidowego μ (L-metadon)
 • niekompetycyjny antagonizm względem receptora NMDA (D-metadon) - Zarówno forma racemiczna, jak i inne izomery osobno są niekompetycyjnymi antagonistami NMDA, co odpowiada za wolny rozwój tolerancji na lek.
 • inhibicja zwrotnego wychwytu serotoniny w synapsach
 • agonizm względem receptora opioidowego δ

Po podaniu pozajelitowym działanie metadonu pojawia się już po 10-20 minutach, natomiast przy podaniu doustnym okres ten wynosi od 30 do 60min. Metadon wykazuje się dużą biodostępnością (ok. 80%) przy podaniu p.o i długim okresem półtrwania (30-46h). Metadon jest lipofilną zasadą o dużej objętości dystrybucji przy jedynie 1% leku znajdującym się w plazmie. Jego cechą charakterystyczną jest kumulowanie się w tkankach przy częstym podawaniu. Po wypełnieniu rezerwuarów tkankowych czas półtrwania może się wydłużyć do 75 godzin. Metabolizowany jest w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. Przy przewlekłym podawaniu dochodzi do autoindukcji enzymów mikrosomalnych. Za główny szlak metabolizmy metadonu, jakim jest N-demetylacja, odpowiada przede wszystkim izoenzym cytochromu P450-CYP3A4 i inne izoenzymy (CYP 1A2 i 2D6). Większość leku i jego metabolitów zostaje wydalona przez jelita, a jego eliminacja na drodze układu wydalniczego (przez nerki) wynosi 20%.

Interakcje z innymi opioidami[edytuj]

Mimo antagonizmu receptora NMDA, na oddzielnym torze wciąż zachodzi inhibicja zwrotnego wychwytu serotoniny i agonizm receptorów opioidowych, które mogą być w tym samym czasie inicjowane przez substancje z tej samej grupy. O interakcjach między metadonem a innymi opioidami decydują również indywidualne predyspozycje i podatność wyżej opisanych mechanizmów powinowactwa na wzmożoną interakcję między substratami do intoksykacji oraz tolerancja na nie.

tekst autorstwa usera: Blue_Berry[edytuj]

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Uzależnienie od metadonu jest uzależnieniem typu morfinowego. W przypadku długotrwałego przyjmowania pojawia się uzależnienie zarówno psychiczne, jak i fizyczne oraz tolerancja. Objawy fizyczne towarzyszące odstawieniu przypominają te, które występują podczas odstawiania innych opioidów. Pojawiają się ok. 12h od przyjęcia ostatniej dawki i apogeum osiągają po ok. 2 dniach abstynencji. Mogą utrzymywać się od dwóch tygodni do miesiąca.

Jednym ze sposobów odstawiania metadonu jest powolne redukowanie przyjmowanych dawek w skojarzeniu z benzodiazepinami i lekami przeciwwymiotnymi oraz przeciwbiegunkowymi, jeśli zachodzi potrzeba ich podania. Można również wdrążyć podawanie leków przeciwbólowych z grupy NLPZ. Inną metodą jest ROD, czyli Szybka Detoksykacja opioidowa - procedura polegająca na wprowadzeniu pacjenta w śpiączkę farmakologiczną na czas 6-10h i podaniu naloksonu. Dzięki temu pacjent nie odczuwa najbardziej nieprzyjemnych objawów związanych z głodem psychofizycznym na pierwszym etapie detoksykacji.

Osoby uzależnione często próbują odstawić metadon na własną rękę przy pomocy innych opioidów/opiatów, jednak zazwyczaj kończy się to niepowodzeniem i powrotem do zażywania środka odurzającego oraz zwiększania jego dawek. Należy również pamiętać, że nagłe odstawienie opioidu bez opieki medycznej i środków wspomagających, może zakończyć się niewydolnością krążeniową i oddechową.


tekst autorstwa usera:Niśkiewicz Mirek[edytuj]
Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Odstawieniu metadonu towarzyszy : ból rąk , nóg , uczucie "rowerka" w okolicach żołądka oraz bezsenność , która trwa kilka dni . Przez cały czas odstawienia występuje silna chęć zażycia metadonu związana z uzależnieniem .

źr.http://www.heroindetoxeurope.com/pol/uzale%C5%BCnienie-od-opiat%C3%B3w
     Niśkiewicz Mirek

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

W Polsce metadon jest zakwalifikowany do grupy I-N. Jest wydawany tylko na receptę Rpw.

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.