MiPT

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]CC(C)N(C)CCc2cnc1ccccc12

Inne nazwy substancji

metyloizopropylotryptamina, N-izopropylo-N-metylotryptamina, N-[2-(1H-indol-3-ilo)etylo]-N-metylopropano-2-amina


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/MiPT

Informacje ogólne[edytuj]

N-metylo-N-izopropylotryptamina (znana również jako MiPT) to mniej znana substancja psychodeliczna z klasy tryptamin. Jest ona strukturalnie spokrewniona z DMT, wraz z innymi analogami, takimi jak DiPT, MPT i MET.

MiPT został po raz pierwszy zsyntetyzowany i zbadany przez Alexandra Shulgina i opisany w jego książce TiHKAL ("Tryptaminy, które znałem i kochałem"). W komentarzu Shulgin zauważa, że "występuje prawie całkowity brak zjawisk wizualnych... brak kształtów fal, zniekształceń kolorów lub zmian kształtu obiektów i brak obrazów z zamkniętymi oczami, w przeciwieństwie do większości N,N-dipodstawionych tryptamin"[1].

Efekty subiektywne obejmują stany halucynacyjne, zniekształcenie czasu, myślenie koncepcyjne, euforię i utratę ego. Jego efekty są ogólnie opisywane jako łagodne, niewyraźne i bardzo zmienne między użytkownikami. W przeciwieństwie do wielu pokrewnych tryptamin, można ją przyjmować doustnie.

Obecnie MiPT pozostaje stosunkowo rzadka i jest używana jako substancja rekreacyjna lub enteogenna. Został rozpowszechniony online jako substancja chemiczna do badań. Istnieje bardzo niewiele danych na temat właściwości farmakologicznych, metabolizmu i toksyczności MiPT u ludzi, a jego historia stosowania u ludzi jest niewielka.

Pamiętaj! Źródło - Psychonautwiki.org

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Substancja na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych została zakwalifikowana jako NSP, gdyż dodano do niego grupę VI-NPS, obejmującą wszystkie analogi tryptaminy. Jej posiadanie, handel oraz wytwarzenie jest nielegalne.

Niemcy[edytuj]

MiPT jest kontrolowany na mocy NpSG (ustawy o nowych substancjach psychoaktywnych) od 18 lipca 2019 r. Produkcja i import w celu wprowadzenia na rynek, przekazanie innej osobie i handel są karalne. Posiadanie jest nielegalne, ale nie podlega karze.

Szwecja[edytuj]

Szwedzka agencja zdrowia publicznego zasugerowała sklasyfikowanie MiPT jako substancji niebezpiecznej 15 maja 2019 r.

Szwajcaria[edytuj]

MiPT nie jest kontrolowany przez Buchstabe A, B, C i D. Można go uznać za legalny.

Anglia[edytuj]

MiPT jest substancją kontrolowaną klasy A w Wielkiej Brytanii w wyniku klauzuli "catch-all" dotyczącej tryptaminy.

Stany Zjednoczone[edytuj]

MiPT jest nieplanowany w Stanach Zjednoczonych.

Pamiętaj! Źródło - Psychonautwiki.org
Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.