Psylocyna

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

Wzór chemiczny

[]Oc1cccc2c1c(cn2)CCN(C)C

Inne nazwy substancji

4-HO-DMT, 3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-hydroksyindol

Odmiany nazwy substancji

psylocyny, psylocyną, psylocynę, psylocynie


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/psylocyna

Informacje ogólne[edytuj]

Psylocyna jest organicznym związkiem chemicznym, psychodeliczną substancją psychoaktywną, występującą powszechnie razem z psylocybiną i baeocystyną jako alkaloid grzybów Psilocybe spp., a także w niektórych grzybów z rodzajów Conocybe, Panaeolus, Gymnopilus i Inocybe. Choć powszechniej kojarzonym związkiem jest psylocybina, to właśnie psylocyna jest uważana za główny związek odpowiadający za psychoaktywne właściwości tych grzybów .

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Psylocyna została po raz pierwszy wyizolowana i nazwana w 1958 roku przez szwajcarskiego chemika Alberta Hofmanna. Hofmann wyizolował substancję z laboratoryjnych okazów enteogenicznego grzyby Psilocybe mexicana, a następnie opracował drogę chemicznej syntezy tego związku.

Psylocyna może zostać uzyskana poprzez defosforylację naturalnej psylocybiny w środowisku silnie zakwaszonym lub w warunkach zasadowych ( hydrolizy ). Inną drogą jest synteza Speetera-Anthony'ego wychodząca od 4-hydroksyindolu.Uzyskiwanie psylocyny z grzybów: 20 g suszonych grzybków psylocybinowych rozdrabnia się do proszku. Proszek miesza się ze 150 mL rozcieńczonego kwasu octowego. pH roztworu doprowadza się do wartości 4 za pomocą lodowatego kwasu octowego. Roztwór następnie ogrzewa się na wrzącej łaźni wodnej dopóty, dopóki temperatura roztworu nie osiągnie 70°C (około 10 minut). Roztwór następnie sączy się i zatęża. pH nastawia się na wartość 8 za pomocą roztworu wodorotlenku amonu. Roztwór następnie ekstrahuje się 150 mL eteru etylowego lub jakimś nierozpuszczalnym w wodzie rozpuszczalnikiem w którym rozpuszcza się psylocyna. Roztwór natychmiast odparowuje się pod atmosferą azotu lub argonu do pozostawienia psylocyny. (Casale 1985)

Surowy alkaloid można dalej oczyścić przez krystalizację (np. z metanolu).

[Otto Snow LSD-25 and Tryptamine Syntheses, str. 64.]


Synteza wg. TIHKAL:


Do roztworu 0,5 g 4-acetoksyindolu (patrz synteza 4-HO-DET) w 4 ml eteru dietylowego, który mieszano I ochłodzono na zewnętrznej łaźni lodowej, dodano kroplami roztwór 0,5 ml chlorku oksalilu w 3 ml bezwodnego eteru dietylowego. Mieszanie kontynuowano przez pół godziny i pośredni indologlioksylochlorek oddzielono jako żółtą krystaliczną substancję, ale jej nie wyizolowano. Wkroplono 40% roztwór dimetyloaminy w eterze dietylowym celem podniesienia pH do 8-9. Mieszaninę zahartowano poprzez dodanie 100 ml CHCl3, a fazę organiczną przemyto 30 ml 5% roztworu NaHSO4, 30 ml nasyconego roztworu NaHCO3 i ostatecznie 30 ml nasyconego roztworu NaCl. Po wysuszeniu nad bezwodnym MgSO4 rozpuszczalnik odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość krystalizowała i po przekrystalizowaniu jej z THF uzyskano 0,61 g 4-acetoksyindol-3-ilo-NN-dimetyloglioksyloamidu (wydajność 80%) o t.t. 204-205 °C.

Zawiesinę 0,38 g Li[AlH4] w 10 ml bezwodnego THF w biernej atmosferze energicznie mieszano. Dodano do niej roztwór 0,55 g 4-acetoksyindol-3-ilo-N,N-dimetyloglioksylamidu w 10 ml bezwodnego THF w stopniu utrzymującym łagodne wrzenie. Po zakończeniu procesu wrzenie pod chłodnicą zwrotną kontynuowano 15 minut i mieszaninę ochłodzono do 40 °C a nadmiar wodorku zneutralizowano dodaniem wody rozcieńczonej niewielką ilością THF. Mieszaninę reakcyjną przefiltrowano w atmosferze azotu a osady przemyto THF. Przesącz i popłuczyny połączono i pozbawiono rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość przedestylowano w aparaturze KugelRohr’a, przekrystalizowano z mieszaniny octanu etylu i heksanu uzyskując 3-[2-(dimetyloamino)-etylo]-4-indolol (4-HO-DMT, psylocyna) w postaci białych kryształków, które po rekrystalizacji z mieszaniny octanu etylu i heksanu miały t.t. 103-104 °C i ważyły 0,23 g.

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Pomimo, że rzadko mówi się o medycznych zastosowaniach konkretnie psylocyny, należy mieć świadomość, że zarówno w tradycyjnych leczniczych zastosowaniach grzybów psylocybinowych, jak i współczesnych badaniach nad medycznymi/terapeutycznymi zastosowaniami psylocybiny [1] w gruncie rzeczy wiodącą rolę gra działanie psylocyny.

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Psylocyna jako aktywny składnik grzybów powszechnie stosowana jest rekreacyjnie dla jej psychodelicznych, euforycznych i enteogenicznych efektów. Obejmują one (zależnie od dawki i indywidualnej wrażliwości) wizualne zmiany postrzegania świata zewnętrznego, wizualizacje i wizje przy zamkniętych oczach, zmiany postrzegania w obrębie pozostałych zmysłów (np. jakościowa zmiana postrzegania muzyki), efekty empatogenne, pogłębienie wrażliwości estetycznej, emocjonalnej i erotycznej, odczucie olśnienia intelektualnego, euforię, zwiększoną kreatywność oraz śmiech, często niepohamowany lub/i wynikający z postrzegania rzeczywistości jako absurdalnej.

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Mało wiadomo na temat funkcjonowania psylocyny jako takiej na nielegalnym rynku. Prawdopodobnie z uwagi na istnienie wielu łatwiej dostępnych (i w wielu wypadkach legalnych) alternatyw jest to zjawisko marginalne. W handlu, zarówno legalnym jak i nielegalnym, psylocyna jest obecna przede wszystkim jako substancja aktywna zawarta w grzybach.

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Psylocyna należy do środków wymienionych w Wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych (załącznik Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii) w grupie I-P, zawierającej "substancje o braku zastosowań medycznych i o dużym potencjale nadużywania, które są wyłączone z obrotu farmaceutycznego i mogą być używane jedynie w celu prowadzenia badań naukowych." Oznacza to, że wytwarzanie, posiadanie i obrót psylocyną są w Polsce nielegalne. Rzutuje to jednocześnie na kwestię legalności grzybów psylocybinowych, których posiadanie, choć same w sobie nie są wymienione w Wykazie, traktowane jest najwyraźniej jak posiadanie psylocyny i psylocybiny.

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.