TMA-2

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]NC(C)CC1=C(OC)C=C(OC)C(OC)=C1

Inne nazwy substancji

2,4,5-trimetoksyamfetamina


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/TMA-2

Informacje ogólne[edytuj]

TMA-2 – jeden z grupy psychodelicznych substancji psychoaktywnych znanych też jako trimetoksyamfetaminy. Istnieje 6 substancji w tej grupie. W skład wchodzą: TMA, TMA-2, TMA-3, TMA-4, TMA-5 i TMA-6, różnią się od siebie tylko położeniem grup metoksy przy pierścieniu benzenowym. TMA są analogami naturalnego psychodelika występującego w kaktusach Peyotl.

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]


Synteza wg. PIHKAL:

Do roztworu 50g 2,4,5-trimetoksybezaldehydu w 175ml nitroetanu dodano 10g bezwodnego octanu amonu, a mieszaninę ogrzewano na łaźni parowej przez 2h. Nadmiar nitroetanu usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem, a ciemnopomarańczową oleistą pozostałość przeniesiono do zlewki, a kolbę przemyto 3x60ml wrzącego metanolu. Przy mieszaniu zlanych ekstraktów i oleistej cieczy, spontanicznie pojawiały się kryształy. Po ochłodzeniu odsączono je, przemyto lekko metanolem i wysuszono na powietrzu, otrzymując 35.1g 2-nitro-1-(2,4,5-trimetoksyfenylo)propen w postaci żółtych kryształów o temp. topn. 98–99 °C. Dzięki rekrystalizacji z metanolu, temp. topn. wzrosła do 101–102 °C. Zawiesinę 31.6g sproszkowanego LAH w 1ml bezw. THF zaw. małą ilość bezw. eteru dietylowego doprowadzono do energicznego wrzenia pod chłodnicą zwrotną, po czym dodawano roztwór 40g 2-nitro-1-(2,4,5-trimetoksyfenylo)propenu w 200ml bezwodnego THF przez 4h. Mieszaninę ogrzewano przez 24h, ochłodzono do 0 °C w łaźni lodowej, a nadmiar wodorku rozłożono dodając kolejno 32ml wody (lekko rozcieńczonej THFem), 32ml 15% NaOH i 96ml wody. Biały nieorganiczny osad odsączono i przemyto THFem. Połączone ekstrakty i filtrat oddzielono od rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem, otrzymując 48 g surowego oleju barwy bursztynowej. Rozpuszczono go w 180ml izopropanolu, zobojętniono 30ml stęż HCl, po czym mieszaninę rozcieńczono z 1500ml bezwodnego eteru. Po chwili wytrącił się oleisty osad, który przy mieszaniu przekształcił się w fazę krystaliczną. Odfiltrowano ją, przemyto eterem i wysuszono na powietrzu, otrzymując 29.0g chlorowodorku 2,4,5-trimetoksyamfetaminy (TMA-2) w postaci ładnych białych kryształów o temp. topn. 188.5–189.5 °C. 4 g próbkę wolnej zasady rozpuszczono w 15ml pirydyny, potraktowano 2.5ml bezw. octowego, ogrzewano na łaźni parowej przez 20min, dodano do 400ml wody, zakwaszono HCL-em i ekstrahowano 3x75ml CH2Cl2. Po przemyciu wodą, zlane ekstrakty odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem otrzymując 4.5g szarych kryształów, które po rekrystalizacji z metanolu ważyły 2.3g i topiły się w 132–133 °C. Rekrystalizacja tego acetamidu z MEK nie poprawiła jego czystości.


Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Substancja niewymieniona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych, ale jako pochodna fenyloetyloaminy na mocy prawa analogowego może zostać zakwalifikowana jako Nowa Substancja Psychoaktywna. Posiadanie, handel oraz wytwarzanie NSP jest nielegalne.

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.