Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]CC(C)N(CCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)OC)C(C)C

Inne nazwy substancji

5-metoksy-N,N-diizopropylometylotryptamina, Foxy, N-[2-(5-metoksy-1H-indol-3-ilo)etylo]-N-propan-2-ylopropano-2-amina


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/5-MeO-DIPT

Informacje ogólne[edytuj]

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Efekty działania 5-MeO-DiPT obejmują pobudzenie, poprawienie humoru, zwiększenie libido, intensyfikacja bodźców zmysłowych, euforia, otwartość emocjonalna, efekty wizualne a czasem także halucynacje słuchowe, podobnie jak w przypadku DIPT. Do najczęściej występujących efektów ubocznych można zaliczyć: mdłości i wymioty, szczękościsk, nieprzyjemne pobudzenie fizyczne, a czasem okresowa impotencja.

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia: Substancja jest przyjmowana doustnie. Dawki doustne 10-15mg powodują na początku nieprzyjemne odczucia, które często objawiają się nudnościami trwającymi od 30-40 minut. Dawki przekraczające 25mg praktycznie zawsze wywołują wymioty. Zagrożenie wynikające z przedawkowania to: drgawki, sztywnienie mięśni, niepokój, dreszcze, szczękościsk. Nie zanotowano jak dotąd śmiertelnego przedawkowania 5-MeO-DIPT. Tryptamina ta jest stosunkowo niegroźna dla zdrowia i życia ludzkiego. Przy większych dawkach pojawiają się zawsze wymioty, co uniemożliwia jej przedawkowanie.

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Uważa się, że mechanizm, który wytwarza rzekome halucynogenne i enteogenne efekty 5-MeO-DiPT, wynika głównie z agonizmu receptora 5-HT2A, chociaż mogą być również zaangażowane dodatkowe mechanizmy działania, takie jak hamowanie monoaminooksydazy (MAOI). Najsilniejsze powinowactwo wiązania receptora dla 5-MeO-DiPT występuje na receptorze 5-HT1A.

5-MeO-DiPT jest neurotoksyczny u szczurów.

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.