PST

Z Narkopedia
Wersja z dnia 07:34, 10 lut 2024 autorstwa Swietytomasz (dyskusja | edycje) (→‎Polska)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

Wygląd

PST

hyperreal.info

Inne nazwy substancji

Poppy Seed Tea, przepłuczka

Odmiany nazwy substancji

przepłuczki, przepłuczkę, przepłuczką, przepłuczce


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/PST

Informacje ogólne[edytuj]

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

PST otrzymujemy poprzez wypłukanie alkaloidów z powierzchni ziaren maku- rozpuszczalnikiem jest woda , w której rozpuszczają się alkaloidy zawarte w opium, które podczas zbioru zanieczyszcza powierzchnię ziaren. By zwiększyć wydajność rozpuszczania alkaloidów stosuje się wodę o wyższej temperaturze z dodatkiem substancji zakwaszających, rozpuszczaniu sprzyja także mechaniczne mieszanie rozpuszczalnika i ziaren- np. w mikserze. Po uzyskaniu roztworu wodnego alkaloidów opium oddziela się go od ziaren poprzez odsączenie przez sito, materiał o porach mniejszych niż ziarna lub przez odlanie roztworu od warstwy ziaren. Odsączony roztwór z alkaloidami opium to PST.

Autor: IvoPartisan

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Woda pozostała po płukaniu maku, podobnie jak opium, była niekiedy używana w celach nasennych, szczególnie w przypadku małych dzieci. Postępowano tak przede wszystkim na obszarach wiejskich, począwszy od zamierzchłych czasów, aż do połowy XX w. (źródło - informacja pochodzi z punktu 1 tegoż artykułu). Obecnie brak zastosowań medycznych z uwagi na powszechne użycie wyodrębnionych alkaloidów i substancji syntetycznych.

Autor: Berig

W profesjonalnej medycynie współczesnej PST nie znajduje zastosowania, jednak w tradycjach ludowych wielu krajów (zwłaszcza Bliskiego i Dalekiego Wschodu, gdzie mak występuje powszechnie) stosowano PST jako środek przeciwbólowy- np. przy bólach zębów, wśród tureckich chłopów znane jest zastosowanie PST jako środka przeciw przeziębieniom, zauważono też jego działanie uspokajające, nasenne i euforyczne.

Autor: IvoPartisan

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Z uwagi na euforyczne, narkotyczne i analgetyczne działanie morfiny oraz kodeiny jest używana w celach rekreacyjnych. Nie jest popularnym narkotykiem, chociaż ilość użytkowników znacznie wzrosła na przestrzeni ostatnich 5 lat (2010-2015). Jest stosowana przede wszystkim przez osoby nieposiadające dostępu do wyizolowanych narkotyków opioidowych oraz preferujące doustną drogę podania.

Autor: Berig

Inne zastosowania[edytuj]

Może zostać użyta w zastępstwie słomy makowej jako surowiec do otrzymania opium lub wyrobu zbliżonego do polskiego kompotu. Niekiedy służy za źródło poszczególnych alkaloidów, wyodrębnianych metodami fizykochemicznymi, zwłaszcza w nielegalnych laboratoriach.

Autor: Berig

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Poppy Seed Tea przyjmuje się drogą P.O, poprzez wypicie płynu powstałego w procesie pułkania ziaren maku.

Ze względu na ogromną różnicę ilości alkaloidów opium w poszczególnych markach i seriach maku niebieskiego, nie jest możliwe zdefiniowanie jednolitego dawkowania.

Przyjmowanie PST niesie ze sobą te same zagrożenia co doustna morfina,najważniejszym zagrożeniem jest depresja oddechowa. Warto jednak wspomnieć że ze względu na sposób podania (można wypić niewielką ilość płynu i potem dopijać, zamiast połykać albo rozgryzać całą tabletkę) zagrożenie przedawkowania jest nieznacznie mniejsze

Autor: Dieu

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Surowiec do produkcji PST można nabyć w sklepach ogólnospożywczych, supermarketach czy targowiskach. Jest nim mak niebieski, zwykle paczkowany po 250g lub 500g, jakkolwiek występują też inne gramatury.

W obrocie podziemnym nie występuje przepłuczka z maku, natomiast sporadycznie jest używana jako półprodukt do otrzymywania heroiny (np. "ruska bezkationitówka") lub opium przeznaczonego do palenia.

Autor: Berig

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Składniki odpowiedzialne za działanie PST są analogiczne do składników opium (głównie morfiny), gdyż to ono właśnie zanieczyszcza ziarna maku w trakcie zbioru maszynowego, ziarna zostają w ten sposób "nasączone" opium, przygotowanie PST polega na jego wypłukaniu z ziaren. Moc i sposób działania zależy od zawartości aktywnych alkaloidów (głównie morfiny) w danej odmianie maku- tu należy pamiętać że istnieją odmiany maku o różnej zawartości morfiny oraz innych alkaloidów (np. tebainy).

autor: IvoPartisan

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Uzależnienie od PST wygląda tak samo jak od innych opioidów, obejmuje ono:

  • głód - powodując silną chęć ponownego przyjęcia narkotyku
  • tolerancję - początkowe dawki już nie dają pożądanego efektu, przez co konieczne jest ich zwiększanie
  • zespół abstynencyjny – dreszcze, łzawienie, wysięk z nosa, ziewanie, kichanie, rozszerzenie źrenic, nudności i wymioty, bóle brzucha, biegunka, bóle stawów mięśni i kości, podwyższone ciśnienie krwi, zaburzenia snu (głównie bezsenność), zmiany nastroju z dominującą drażliwością i napadami złości, czasem z apatią.

Leczenie powinno rozpoczynać się odtruciem organizmu, następnie, jeśli to konieczne, należy udać się do specjalisty: psychologa, terapeuty ds. uzależnień. Innym rozwiązaniem dla osób uzależnionych jest Ośrodek Leczenia Uzależnień. Pomocne są grupy wsparcia na przykład Wspólnoty Anonimowych Narkomanów

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Poppy Seed Tea sensu stricte nie jest zabroniona przez prawo pod tą nazwą, jednakże zawiera substancje kontrolowane przez nie na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (podstawa prawna) z dnia 10 czerwca 2010 roku, ostatnio nowelizowanej dnia 1 lipca 2015 r. Powyższa ustawa jest wzorowana na m.in. traktacie międzynarodowym o nazwie "Jednolita konwencja o środkach odurzających" (źródło) z roku 1961, który określa status prawny wielu substancji narkotycznych, w tym opioidów.

Związkami chemicznymi występującymi w PST i podlegającymi ograniczeniom jako "substancje odurzające" są: morfina (wymieniona w grupie I-N), kodeina (wymieniona w grupie II-N), tebaina (wymieniona w grupie I-N), norkodeina (wymieniona w grupie II-N i III-N).

Przepłuczkę można ją zaklasyfikować jako "makowej słomy koncentrat i wyciąg", figurujący w wykazie I-N. Argumentem "za" jest fakt, że źródłem alkaloidów nie są same nasiona, a pył i skrawki słomy makowej, które znalazły się tam w wyniku procesu produkcyjnego. Przeciwko takiej interpretacji przemawia zarówno to, że są to ilości znikome i praktycznie niewidoczne (pył), jak i fakt, że PST powstaje w drodze płukania nasion maku, które są legalne, nie zaś słomy makowej.

Po zatrzymaniu osoby pełnoletniej posiadającej PST i stwierdzeniu obecności w/w substancji na drodze badania specjalistycznego, przeciw tejże może zostać wytoczona sprawa karna z urzędu. Podstawę daje "Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii", a dokładnie artykuł 62. ustępy od 1 do 3 (tekst ujednolicony omawianej ustawy w formacie pdf).

Osobie oskarżonej grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku większych ilości narkotyku do lat 10. Najprawdopodobniej posiadanie PST zostanie uznane za czyn o małej szkodliwości, zagrożony grzywną lub pozbawieniem wolności na rok. Prawdopodobne jest również umorzenie sprawy ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu.

Autor: Berig

W praktyce jednak oskarżenie kogoś o posiadanie zakazanych substancji psychoaktywnych znalezionych w PST jest u nas bardzo trudne, bo należałoby także w tym wypadku też wyjaśnić skąd wzięły się takie zakazane alkaloidy w ogólnodostępnym produkcie spożywczym jakim jest mak, kupiony legalnie w sklepie i jaka jest wina kogoś kto płukał legalny produkt spożywczy. Dlatego też obrona kogoś u kogo znaleziono PST z alkaloidami jest prosta i ryzyko jego skazania jest małe.

Autor: IvoPartisan

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.