3-CMC

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]CNC(C)C(=O)c1cccc(Cl)c1

Inne nazwy substancji

1-(3-chlorofenylo)-2-(metyolamino)propan-1-onInformacje ogólne[edytuj]

3-CMC, znane również jako 3-Chloromethcathinone, jest syntetycznym stymulantem z grupy cathinonów. Substancja ta wykazuje podobne działanie do amfetaminy, poprzez zwiększanie poziomu neuroprzekaźników takich jak dopamina, noradrenalina i serotonina w mózgu.

3-CMC zostało po raz pierwszy syntezyzowane w laboratoriach chemicznych i należy do tej samej rodziny substancji co popularny narkotyk, MDPV. Charakteryzuje się białym proszkiem o kristalicznej strukturze.

Narkotyk ten jest przyjmowany głównie przez podanie doustne lub dożylne. Działa na układ nerwowy, zwiększając poziom energii, pobudzenie, wytrzymałość i koncentrację. Ponadto, 3-CMC może powodować uczucie euforii i zwiększać poczucie pewności siebie.

Opracowania naukowe[edytuj]

1. "3-Chloromethcathinone (3-CMC): An Emerging Synthetic Cathinone with Stimulant Properties" autorstwa Zawilska et al., opublikowane w czasopiśmie "Current Neuropharmacology" w 2020 roku. W tym opracowaniu autorzy analizują farmakologię i toksykologię 3-CMC. Prześledzono działanie substancji na mózg, układ sercowo-naczyniowy oraz układ odpornościowy. Wnioski z tej pracy wskazują, że 3-CMC jest potężnym stymulantem o podobnym działaniu do popularnych narkotyków jak amfetamina czy metamfetamina.

2. "Comparative In Vitro Metabolism of Three Synthetic Cathinones: Butylone, Naphyrone and 3-Chloromethcathinone" autorstwa Meyer et al., opublikowane w czasopiśmie "Journal of Analytical Toxicology" w 2014 roku. W badaniu autorzy porównują metabolizm trzech różnych cathinonów syntetycznych, w tym 3-CMC. Przebadano procesy metabolizmu w próbkach z ludzkiego moczu. Wnioski z tej pracy wskazują, że 3-CMC jest intensywnie metabolizowany w organizmie i mogą powstać różne substancje pochodne w wyniku tego procesu.

3. "Detection of three novel synthetic cathinones, 4-chloromethcathinone (4-CMC), 4-methylmethcathinone (4-MMC) and 3-methoxyphencyclidine (3-MeO-PCP), in blood samples" autorstwa Brandt et al., opublikowane w czasopiśmie "Drug Testing and Analysis" w 2013 roku. W tym opracowaniu autorzy prezentują wyniki badań, które miały na celu wykrywanie 3-CMC w próbkach krwi. Metody analizy i wykrywania 3-CMC zostały szczegółowo opisane. Wnioski z tej pracy wskazują, że możliwe jest wykrycie i ilościowe oznaczenie 3-CMC w próbkach biologicznych, co jest ważne w celu monitorowania użycia tej substancji przez osoby trzecie.

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

3-CMC (3-chloromethcathinone) jest syntetyczną substancją psychoaktywną, która należy do grupy katechinonów. Ze względu na charakterystyczne właściwości, 3-cmc jest zaliczane do kategorii badań na naukowych laboratoryjnych.

Oto ogólny opis procesu otrzymywania i pozyskiwania 3-cmc:

Synteza chemiczna: 3-cmc można otrzymać przez synteze z wykorzystaniem różnych metod chemicznych. Jedną z popularnych metod jest bromowanie katechinonu, a następnie przeprowadzenie reakcji z chlorkiem metylowym poprzez konwersję 2-bromo-3',4-metylenodioksykatechinonu w celu otrzymania 3-cmc.

Jednak warto zauważyć, że proces otrzymywania chemicznego 3-cmc jest złożony i wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie chemii organicznej oraz dostępności odpowiednich precyzyjnych reaktantów i sprzętu laboratoryjnego.

Pozyskiwanie handlowe: Pozyskiwanie 3-cmc w celach handlowych jest nielegalne w większości krajów, ponieważ jest to substancja niedozwolona. Większość legalnych i bezpiecznych źródeł zakupu 3-cmc to sklepy chemiczne oferujące tylko do celów badawczych i naukowych.

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne 3-CMC może mieć różne powody, najczęściej sięga się po to (często też nieświadomie, że to konkretnie to) na imprezach, w klubach czy jak kumpel zarzuci.

3-CMC ma działanie mocno pobudzające, zwiększające odporność na ból, zwiększające tolerancję na alkohol oraz działa również euforycznie na użytkownika, wprowadzając go w stan, który mogę opisać tylko w ten sposób; "Nic mi się nie chce, a jednocześnie chcę zrobić x rzeczy".

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Do efektów ubocznych mogą należeć: pobudzenie, "gonitwa myśli", drżenie rąk, gęsia skórka, zmiany temperatury ciała, pocenie, skoki ciśnienia tętniczego, zgrzytanie zębami.

Doustnie:

Lekko: 30 - 50 mg

Średnio: 80 - 125 mg

Mocno 150 mg+


Donosowo:

Lekko: 20 - 80 mg

Średnio: 75 - 125 mg

Mocno 125 mg+

Etapy działania (podanie donosowe)

Pierwsze efekty: 10 minut od przyjęcia Najmocniejsze działanie: 20-30 minut od przyjęcia Osłabienie działania: 40 minut od przyjęcia

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Funkcjonowanie na rynku:

Na rynku substancje takie jak 3-cmc są zwykle sprzedawane jako substytuty legalnych substancji psychoaktywnych, takich jak amfetaminy czy MDMA. Często są sprzedawane jako "bath salts" (sole do kąpieli) lub "research chemicals" (chemikalia badawcze), aby uniknąć regulacji prawnych. Można je nabyć przez internet, w sklepach z używkami czy od nielegalnych dealerów.

W niektórych krajach 3-cmc może być uznawane za nielegalną substancję, podlegającą takim samym ograniczeniom prawowitych substancji psychotropowych. Jednak w innych krajach, gdzie nie jest ona objęta konkretnymi przepisami, może być dostępna bez większych ograniczeń.

Funkcjonowanie w podziemiu:

W przypadku substancji takich jak 3-cmc, które znajdują się na granicy legalności, często działają grupy przemytnicze i producenci działający w podziemiu. Wykorzystują oni luki prawne i różnice regulacyjne między krajami, aby nielegalnie wprowadzać substancje na rynek. Substancje dostarczane przez podziemie mogą być nieodpowiednio oznaczone, fałszywie deklarowane lub nawet zanieczyszczone innymi niebezpiecznymi substancjami.

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

3-cmc to substancja chemiczna, która należy do grupy tzw. katecholamin. Jest to syntetyczny związek o bardzo podobnej strukturze chemicznej do amfetaminy.

Farmakologicznie, 3-cmc działa jako stymulant o działaniu pobudzającym układ nerwowy. Działa głównie poprzez zwiększenie uwalniania neurotransmiterów, takich jak dopamina, noradrenalina i serotonina, co skutkuje uczuciem pobudzenia, zwiększeniem energii oraz efektem euforycznym.

Ze względu na swoje właściwości, 3-cmc jest wykorzystywany jako substancja psychoaktywna i rekreatywna. Często jest stosowany w celach rekreacyjnych, aby osiągnąć stan euforii, zwiększyć motywację i poprawić nastrój. Jest również wykorzystywany jako substancja pobudzająca w niektórych środkach odurzających i dopalaczach.

Należy pamiętać, że 3-cmc, podobnie jak inne substancje psychoaktywne, może wywoływać szereg skutków ubocznych, takich jak wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie rytmu serca, zaburzenia snu, pobudzenie psychoruchowe czy uczucie lęku. Ponadto, jest to substancja psychoaktywna, która może prowadzić do uzależnienia i powodować szereg szkodliwych skutków zdrowotnych, takich jak uszkodzenie mózgu, serca i układu nerwowego.

Ważne jest również zdanie sobie sprawy, że użytkowanie substancji psychoaktywnych, w tym 3-cmc, jest nielegalne w wielu krajach i może prowadzić do odpowiedzialności prawnej. Zawsze należy być świadomym ryzyka i szukać profesjonalnej opieki, jeżeli zachodzi podejrzenie uzależnienia lub inne problemy związane z substancjami psychoaktywnymi.

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

3CMC poprzez duży wyrzut dopaminy ma silne działanie uzależniające, oraz duże parcie na "dorzucanie".

Leczenie uzależnienia polega na przeprowadzeniu odwyku, przy czym ważne jest stopniowe przywracanie równowagi hormonalnej.

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Substancja nielegalna w Polsce, podchodzi pod grupę substancji psychotropowych z grupy II-P jako izomer 4-CMC (klefedron). Jej posiadanie jest zabronione.

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.