3-MeO-PCP

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]COc3cccc(c3)C1(CCCCC1)N2CCCCC2

Inne nazwy substancji

3-metoksyfencyklidynaInformacje ogólne[edytuj]

3-metoksyfencyklicydyna (znana również jako 3-MeO-PCP) jest mało znaną nową substancją dysocjacyjną należącą do klasy chemicznej arylocykloheksyloamin. 3-MeO-PCP jest pochodną fencyklidyny (PCP) i jest chemicznie spokrewniona z substancjami takimi jak metoksetamina i 3-MeO-PCE. Działa poprzez blokowanie receptorów NMDA w mózgu.

3-MeO-PCP po raz pierwszy zsyntetyzowano w 1979 r. podczas badania pochodnych fencyklidyny (PCP). Jednak aktywność tego związku chemicznego u ludzi została opisana dopiero w roku 1999, kiedy to chemik używający pseudonimu John Q. Beagle zgłosił jakościowe podobieństwo tejże substancji do PCP wraz z porównywalną doń siłą. W 2009 r. zaczęto omawiać 3-MeO-PCP na forach internetowych, takich jak bluelight.ru. Wówczas też udostępniono ten dysocjant do sprzedaży na rynku chemii badawczej.

Podobnie jak inne arylocykloheksyloaminy, 3-MeO-PCP indukuje stan określany jako „znieczulenie dysocjacyjne”, chociaż donosi się, że stopień, w jakim ono zachodzi, jest wysoce zależny od dawki i zmienny pod względem działania. Zwykle przyjmuje się substancję doustnie bądź donosowo, chociaż można ją również palić i wstrzykiwać. W związku z subtelnym narastaniem działania po zażyciu oraz występowaniem złudzenia trzeźwości, zauważono u użytkowników tendencję do kompulsywnego ponownego zażywania dawek.

Istnieje bardzo mało danych dotyczących farmakologii, metabolizmu i toksyczności 3-MeO-PCP. Ze względu na silne działanie halucynogenne i brak badań, zdecydowanie zaleca się stosowanie praktyk redukcji szkód przy stosowaniu tej substancji.

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Inne zastosowania[edytuj]

W ostatnich latach substancja sprzedawana była jako odczynnik chemiczny do badań laboratoryjnych, nieprzeznaczony do spożycia przez człowieka.

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Dawkowanie wg psychonautwiki:

Niezależnie od drogi podania duże dawki mogą wywołać psychozę oraz manię.

Palenie:

Próg odczuwalnośći: 2 - 5 mg Lekko: 5 - 10 mg Średnio: 10 - 20 mg Mocno: 20 - 25 mg Bardzo mocno: 25 mg +


Całkowity czas działania: 45 - 120 minut

Podanie doustne:

Próg odczuwalności: 2 - 4 mg Lekko: 4 - 8 mg Średnio: 8 - 15 mg Mocno: 15 - 25 mg Bardzo mocno: 25 mg +

Całkowity czas działania: 4 - 8 godzin Początek: 30 - 90 minut od zażycia Narastanie: 45 - 120 minut Szczyt: 2-3 godziny Słabnięcie: 1 - 2 godziny Efekty po: 4 - 48 godzin

Podanie donosowe:

Próg odczuwalności: 1 mg Lekko: 2 - 5 mg Średnio: 5 - 10 mg Mocno: 10 - 15 mg Bardzo mocno: 15 mg +

Całkowity czas działania: 3 - 5 godzin Początek: 5 - 30 minut od zażycia Narastanie: 45 - 90 minut Szczyt: 1,5 - 2 godziny Słabnięcie: 45 - 60 minut Efekty po: 4 - 48 godzin

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

3-metoksyfencyklicydyna lub 3-MeO-PCP jest syntetycznym dysocjatorem należącym do klasy chemicznej arylocykloheksyloamin. Zawiera cykloheksan - sześcioczłonowy nasycony pierścień - związany z dwoma dodatkowymi pierścieniami w R1. Jednym z tych pierścieni jest pierścień piperydynowy - sześcioczęściowy pierścień azotowy - związany z grupą azotową. Drugi z pierścieni to pierścień fenylowy podstawiony przy R3 grupą metoksylową.

3-MeO-PCP jest pochodną fencyklidyny (PCP) i strukturalnie jest substancją analogiczną do 4-MeO-PCP.

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Substancja jest w Polsce zaklasyfikowana do grupy II-P wykazu substancji psychotropowych z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, co czyni nielegalnym zarówno jej posiadanie, jak i handel.

Austria[edytuj]

Posiadanie, produkcja i sprzedaż 3-MeO-PCP jest nielegalna na mocy NPSG (Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz Österreich).

Brazylia[edytuj]

Z dniem 17 maja 2018 r. 3-MeO-PCP został dodany do Portaria SVS/MS nº 344. Posiadanie, dystrybucja i używanie tej substancji jest obecnie uważane za nielegalne.

Niemcy[edytuj]

W dniu 21 listopada 2015 r. 3-MeO-PCP został dodany do "Anlage II" ustawy o substancjach kontrolowanych ("BtMG"), co czyni go nielegalnym w produkcji, sprzedaży lub posiadaniu.

Dania[edytuj]

Od 25 sierpnia 2015 r. wszystkie izomery MeO-PCP (w tym 3-MeO-PCP) zostały dodane do listy substancji nielegalnych w Danii.

Szwecja[edytuj]

Szwedzka agencja zdrowia publicznego zasugerowała sklasyfikowanie 3-MeO-PCP jako substancji niebezpiecznej w dniu 10 listopada 2014 roku.

Szwajcaria[edytuj]

3-MeO-PCP jest substancją kontrolowaną wymienioną w Verzeichnis E.

Turcja[edytuj]

3-MeO-PCP jest sklasyfikowany jako narkotyk i jego posiadanie, produkcja, dostawa lub import są nielegalne.

Anglia[edytuj]

3-MeO-PCP jest narkotykiem klasy B w Wielkiej Brytanii i jego posiadanie, produkcja, dostawa lub import są nielegalne. Jako pochodna 1-fenylocykloheksyloaminy, w której amina została zastąpiona grupą 1-piperydylową, dalej podstawioną w pierścieniu fenylowym podstawnikiem alkoksylowym, jest objęta klauzulą rodzajową arylocykloheksyloaminy dodaną do ustawy o nadużywaniu narkotyków przez S.I. 2013/239, która weszła w życie 26 lutego 2013 r.

Stany Zjednoczone[edytuj]

3-MeO-PCP nie jest substancją kontrolowaną w Stanach Zjednoczonych, ale posiadanie lub dystrybucja 3-MeO-PCP do użytku przez ludzi może być potencjalnie ścigana na mocy federalnej ustawy o analogach ze względu na strukturalne i farmakologiczne podobieństwo do PCP.

Czechy[edytuj]

3-MeO-PCP jest substancją kontrolowaną z Wykazu I.

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.