ALD-52

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]CCN(CC)C(=O)C1CN(C2CC3=CN(C4=CC=CC(=C34)C2=C1)C(=O)C)C

Inne nazwy substancji

N-acetylo-LSD, 1-acetylo-N,N-dietylolizergamid


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/ALD-52

Informacje ogólne[edytuj]

ALD-52 jest analogiem LSD-25. Odkrywcą LSD, jak i szeregu analogów tej substancji, w tym ALD-52, był Albert Hofmann. Analog ten nie był wnikliwie badany przez samego odkrywcę. Wraz ze wzrostem popularności psychodelików w latach sześćdziesiątych XX wieku, substancja została poddana wielu badaniom, jednak eksperymenty na ludziach nie zostały wystarczająco dobrze udokumentowane, aby móc mówić o pełnym oddziaływaniu tej substancji na człowieka.

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Substancja ta bywała i bywa stosowana w celach rekreacyjnych. Alexander Shulgin w swoim kompendium TiHKAL (Rozdział 26), przytacza informacje z drugiej ręki, według których niektórzy użytkownicy nie potrafili odróżnić działania ALD-52 od działania LSD. Inni zaś sugerowali, że ALD-52 działa znacznie słabiej od LSD: wywołuje mniejsze efekty wizualne, ale również w mniejszym stopniu budzi niepokoje. Jeszcze inni donosili, że ALD-52 znacznie podnosi ciśnienie krwi. Relacje te, jak podaje A. Shulgin, były efektem przyjmowania substancji w zakresie 50–175 µg.

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Dawkowanie doustne[edytuj]

Odczuwalne: 25 - 50 µg

Lekko: 50 - 100 µg

Średnio: 100 - 250 µg

Mocno: 250 - 400 µg

Bardzo mocno: 400 µg +

Czas działania[edytuj]

Całkowity czas działania: 8 - 14 godzin

Wejście: 15 - 60 minut

Narastanie efektów: 1 - 2 godziny

Szczyt (peak): 4 - 7 godzin

Stopniowe zanikanie efektów: 2 - 4 godziny

Typowe postefekty (afterglow): 4 - 24 godziny

(Informacje wg psychonautwiki.org)

Uwaga! Istnieją doniesienia, które sugerują, że ALD-52 może znacząco podnosić ciśnienie krwi.

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Pojawiło się w sprzedaży koło roku 2017 jako designer drugs.

ALD-52, czyli 1-acetylo-N,N-dietylolizergamid, to półsyntetyczna cząsteczka lizergamidu. ALD-52 jest podstawioną pochodną kwasu lizergowego. Struktura ALD-52 zawiera cztery pierścienie, bicykliczny heksahydroindol skondensowany z bicykliczną grupą chinolinową. Ta podstawowa struktura ALD-52 jest pochodną ergoliny i ma wbudowane w nią struktury tryptaminy i fenetylaminy. ALD-52 zawiera grupę funkcyjną N,N-dietylokarboksamidu związaną z R8 struktury chemicznej. Jest dodatkowo podstawiony na węglu 6 grupą metylową.ALD-52 jest homologiczny do 1P-LSD, który zawiera grupę propionylową związaną z CH3CO- zamiast grupy acetylowej związanej z tym samym miejscem. Nie wiadomo w jaki sposób te różnice wyjaśniają różnice w aktywności dwóch związków

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Substancja na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych została zakwalifikowana jako NSP. Jej posiadanie, handel oraz wytwarzenie jest nielegalne.

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

ALD-52' nierzadko jest nazywany "Orange Sunshine" czy "Orange Sunshine Acid". Nazewnictwo to wzięło się z linii obrony, jaką przyjął Tim Scully i Nicolas Sand w procesie sądowym o rozprowadzanie nielegalnej substancji psychoaktywnej LSD. W latach 1968-1969 w Kalifornii rozprowadzano nielegalnie LSD pod nazwą Orange Sunshine. Producenci, chcąc uniknąć kary, bronili się, tłumacząc, że rozprowadzali ALD-52, które w przeciwieństwie do LSD nie było wpisane na listę substancji zakazanych. Obrona ta nie przyniosła skutku i producenci zostali ukarani. Po latach T. Scully w programie Reddit AMA przyznał się do tego, że była to tylko linia obrony i faktycznie rozprowadzali LSD-25.

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.