LSD

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]CCN(CC)C(=O)C1CN(C2CC3=CNC4=CC=CC(=C34)C2=C1)C

Inne nazwy substancji

LSD-25, Dietyloamid kwasu D-lizergowego, lizergiD, N,N-dietylo-D-lizergamid, dietyloamid kwasu 9,10-didehydro-6-metyloergolino-8β-karboksylowego, kwasa


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/LSD

Informacje ogólne[edytuj]

Dietyloamid kwasu lizergowego (znany również jako lizergid, LSD-25, LSD, L, Lucy i Acid) to klasyczna substancja psychodeliczna z klasy lizergamidów. Jest to prawdopodobnie najbardziej zbadana i kulturowo wpływowa substancja psychodeliczna, a także prototypowy lizergamid. Mechanizm działania nie jest w pełni znany, choć uważa się, że bierze w nim udział wiązanie serotoniny.

Psychoaktywne działanie LSD zostało po raz pierwszy odkryte w 1943 roku przez Alberta Hofmanna w Sandoz Laboratories (Szwajcaria). W latach pięćdziesiątych XX wieku był on szeroko dystrybuowany przez Sandoz jako eksperymentalny lek do psychoterapii i badań naukowych; w tej erze wywołał znaczne zainteresowanie ze strony intelektualnego establishmentu, a nawet był przedmiotem tajnego dochodzenia przeprowadzonego przez amerykańską Centralną Agencję Wywiadowczą (CIA) pod kątem potencjalnych zastosowań w "kontroli umysłu".

Opracowania naukowe[edytuj]

Albert Hofmann ,,LSD moje trudne dziecko

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Lsd.png

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]


Synteza wg. TIHKAL:

Roztwór 6.7g KOH w 100ml wody w atmosferze gazu obojętnego i przy mieszadle magnetycznym ogrzano do temp. 75°C, po czym dodano 10g winianu ergotaminy. Po godzinie zabarwienie roztworu zmieniło się na żółte, mieszanie kontynuowano przez kolejne 3 godziny. Następnie mieszaninę ochłodzono do 10°C i zakwaszono do pH=3 wkraplając 2.5N H2SO4 (potrzeba ok. 60ml kwasu). Kolbę z mieszaniną pozostawiono w chłodziarce na noc, przesączono i osad przemyto 10ml eteru dietylowego. Suchy osad przeniesiono do zlewki, zalano 50ml 15% amoniaku w bezwodnym etanolu, mieszano przez godzinę i rozdzielono przez dekantację. Ekstrakcję powtórzono, otrzymane roztwory przesączono by pozbyć się małych ilości osadu. Odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem etanol, a pozostałość rozpuszczono w 50ml 1% wodnego r-ru amoniaku, po czym - jak wcześniej - zakwaszono 2.5N kwasem siarkowym(VI). Wytrącony osad oddzielono, a następnie przemywano eterem by pozbyć się zabarwień. Po wysuszeniu pod zmniejszonym ciśnieniem do stałej masy otrzymano 3.5g hydratu kwasu d-lizergowego, który powinien być przechowywany w ciemnym miejscu w szczelnym opakowaniu.

Roztwór 3.15g wcześniej otrzymanego kwasu d-lizergowego i 7.1g dietyloaminy w –ml chloroformu mieszano i ogrzewano chłodnicą zwrotną. Po usunięciu źródła ciepła, dodano 3.4g POCl3 w ciągu 2 minut. Ogrzewano następnie przez 5 minut w chłodnicy zwrotnej - w tym czasie wszystko powinno się rozpuścić. Po ochłodzeniu do temp. pokojowej dodano 200ml 1N wody amoniakalnej. Warstwy rozdzielono - warstwę organiczną wysuszono nad bezwodnym MgSO4, przesączono i rozpuszczalnik odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość rozdzielono chromatograficznie na alumina na rozpuszczalniku 3:1 benzen:chloroform po czym zebraną frakcję oddzielono od rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem i wysuszono. Otrzymane kryształy można przekrystalizować z benzenu otrzymując substancję o temp. topn. 87-92°C (IR (w cm): 750, 776, 850, 937, 996 z grupą karbonylową przy 1631. Spektogram masowy pokazał pik przy masie 323 i piki przy 181, 196, 207, 221.).

Kryształy rozpuszczono w suchym i gorącym metanolu, używając 4ml na gram produktu. Następnie dodano suchego kwasu d-winowego (0232g na gram produktu), po czym dodawano kroplami eter dietylowy dopóki roztwór nie przestanie mętnieć przy mieszaniu. Kolbę pozostawiono na noc do krystalizacji. Do syntez wymagane jest przyciemnione światło. Produkt przesączono, przemyto metanolem, a następnie zimnym 1:1 metanol:eter, po czym wysuszono do stałej masy. Biały krystaliczny produkt jest winianem dietyloamidu kwasu d-lizergowego z dwoma cząsteczkami metanolu, o temp. topn. 200°C z rozkładem. Produkt waży 3.11g (wydajność 66%). Całkowicie czysta sól, sucha, potrząsana w ciemności będzie emitować słabe błyski białego światła.


Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

LSD posiada bogatą historię i szerokie spektrum stosowania w medycynie. Słynne jest stwierdzenie, że jedna sesja terapeutyczna z jego użyciem równa się wielu zwykłych sesjom terapeutycznym w jednej. Szczególnie jest przydatny jako lek psychiatryczny. Wykazano, że jest pomocna m.in przy zespole stresu pourazowego, autyzmie, depresji, syndromie uzależnienia alkoholowego, zaburzeniach obsesyjno-konwulsyjnych i schizofrenii.

Z badań wynika także, że LSD przynosi ukojenie osobom cierpiącym na klasterowe bóle głowy jak i bóle nowotworowe.

Współcześnie organizacje takie jak MAPS lub Instytut Badawczy Hefftera prowadzą i sponsorują szeroko zakrojone badania nad potencjałem terapeutycznym LSD, ale i innych substancji psychodelicznych.

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

LSD jest jednym z najpopularniejszych klasycznych psychodelików. Efekty LSD są bardzo osobnicze i szczegółami bardzo mocno się różnią z osoby na osobę i z doświadczenia na doświadczenie.

Do typowych efektów należą:

 • Stymulacja
 • Zmieniona percepcja ciała
 • Lekkie rozszerzenie źrenic
 • Zaburzenia kognitywne:
  • Wzmocnienie emocji
  • Euforia
  • Uczucie wszechotaczającego piękna
 • Zmiany wizuale
  • Rozjaśniene i zmiana kolorów
  • Geometryczne tekstury na powierzchniach
  • Smugi i ślady podobne do rozmycia w ruchu
  • Morfing, czyli zmiana kształtu przedmiotów
  • Geometryczne wizualizacje przy zamkniętych oczach; rzadziej wizje
 • Wzmocniony odbiór muzyki
 • Zniekształcenia dźwiękowe
 • Synestezja

Możliwe jest także wystąpienie negatywnych stanów emocjonalnych, podczas tzw. badtripa. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych stanów może zostać mocno zmniejszone poprzez odpowiednie przygotowanie do zażycia substancji, tzw. odpowiednie Set & Setting.

Inne zastosowania[edytuj]

LSD jest stosowane także przy badaniach dotyczących pobudzania kreatywności związanego ze stosowaniem psychodelików, które obejmują projektantów, artystów, architektów i innych specjalistów z różnych dziedzin. Jedno z najistotniejszych badań dotyczących tego zagadnienia przeprowadzili Willis Harman i James Fadiman.

Odrębnym ważnym przykładem stanowi nowatorskie badanie J. Fadimana dotyczące mikrodawkowania LSD. Jest to metoda polegająca na stosowaniu podprogowych dawek, które nie działają psychodelicznie, ale wykazują działanie pobudzające umysł, co znacznie ułatwia wywiązywanie się z codziennych obowiązków.

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

LSD jest najczęściej podawnane doustnie. W literaturze i na forach pojawiają się anegdotycze opisy podań pod powiekę; metoda ta jest bardzo ryzykowna i niezalecana ze względu na możliwe uszkodzenie oka. LSD podane iniekcyjnie charakteryzuje się szybszym wejściem.

LSD najczęściej jest dystrybuowane w postaci niewielkich (ok. 5x5 mm) arkusików kartonu nasączonych substancją, tzw. blotterów. Rzadziej można się spotkać z roztworami wodnymi oraz kostkami cukru nasączonymi substancją.

Dawka progowa LSD wynosi ok. 25 mikrogramów. Typowa dawka LSD zdolna do wywołania doświadczenia psychodelicznego, tzw. tripa, wynosi około 110 mikrogramów. Wyższe dawki wywołują silniejsze efekty.

Dawki zawarte na blotterach mogą się wahać od 60ug do 200ug, rzadziej więcej.

W ostatnim czasie pojawiło się wiele nowych substancji o wystarczająco niskim dawkowaniu, by zmieścić porcję na kartoniku takim, jak te z LSD. Część z tych substancji może być bardziej niebezpieczna ze względu na silne negatywne objawy fizyczne (25I-NBOMe, 25C-NBOMe albo Bromo-DragonFLY). Na blotterach również znajdowano fenyloetyloaminy z serii DOx, takie jak DOC, albo inne lizergamidy (1P-LSD albo AL-LAD).

Przed przyjmowaniem LSD należy zawsze sprawdzać, czy kartony rzeczywiście zawierają tę substancję. Przyjmowanie wysokich dawek fenyloetyloamin z serii NBOMe może zakończyć się śmiercią. Dlatego zawsze warto sprawdzić czy nasze LSD to LSD, wystarczy zakupić Tester Ehrlichia, który pozwoli rozpoznać lizergamid.

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Nie funkcjonuje na rynku w czystej postaci, gdyż jest nielegalny na całym świecie. Sprzedaje się jedynie podobne mu środki jak np. 25C-NBOMe. W podziemiu funkcjonuje w niektórych krajach w czystej postaci jako pochodzący z nielegalnych labolatoriów.

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Z perspektywy chemika LSD to dietyloamid kwasu d-lizergowego.

Wywołuje efekty takie jak klasyczne psychodeliki, ale jakiekolwiek próby precyzyjnego opisu tychże efektów są nierzetelne, gdyż natura i struktura tripu ściśle zależy od Set & Setting, czyli środowiska zewnętrznego i wewnętrznego użytkownika.

Efekt poświaty utrzymuje się jeszcze kilka dni po doświadczeniu.

Po zażyciu LSD występuje tolerancja na psychodeliki serotoninergiczne. Po upływie od 14 do 21 dni tolerancja znika (o ile w tym czasie nie przyjmowano substancji ponownie).

Interakcje[edytuj]

Ostrożnie:

Uwaga! ⚠️ Marihuana
Uwaga! ⚠️ Stymulanty

Niebezpieczne:

Uwaga! ❗ Tramadol
Uwaga! ❗ Delirianty
Uwaga! ❗ Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Uwaga! ❗ Ritonavir

Zagrożenie zdrowia lub życia:

Uwaga! ❌ Lit

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

LSD nie wywołuje uzależnienia fizycznego ani psychicznego.

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Substancja nielegalna w Polsce, znajduje się na wykazie substancji psychotropowych grupy I-P. Jej posiadanie oraz handel nią są zabronione.

Czechy[edytuj]

Od 1 stycznia 2010 roku posiadanie do 5 tabletek LSD nie podlega karze.

Wielka Brytania[edytuj]

Ma tam status narkotyku klasy A.

USA[edytuj]

LSD jest substancją kontrolowaną z Wykazu I na mocy Ustawy o substancjach kontrolowanych z 1970 roku. Oznacza to, że nielegalne jest wytwarzanie, kupowanie, posiadanie, przetwarzanie lub dystrybucja bez licencji wydanej przez Drug Enforcement Administration (DEA).

Australia[edytuj]

LSD jest uważane w Australii za substancję zabronioną z Wykazu 9 zgodnie z Poisons Standard. Substancja z Wykazu 9 to substancja, która może być nadużywana lub niewłaściwie używana, a jej produkcja, posiadanie, sprzedaż lub używanie jest zabronione przez prawo, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane do badań medycznych lub naukowych lub do celów analitycznych, dydaktycznych lub szkoleniowych za zgodą władz zdrowotnych Wspólnoty Narodów i / lub stanu lub terytorium.

Austria[edytuj]

Posiadanie, produkcja i sprzedaż LSD są nielegalne na mocy ustawy o substancjach uzależniających (Suchtmittelgesetz).

Brazylia[edytuj]

Posiadanie, produkcja i sprzedaż są nielegalne, ponieważ są wymienione w Portaria SVS/MS nr 344.

Kanada[edytuj]

LSD jest w Kanadzie substancją kontrolowaną z Wykazu III.

Chorwacja[edytuj]

LSD jest substancją kontrolowaną.

Dania[edytuj]

LSD jest w Danii substancją kontrolowaną kategorii A.

Japonia[edytuj]

LSD jest klasyfikowane jako narkotyk zgodnie z ustawą o kontroli środków odurzających i psychotropowych (麻薬及び向精神薬取締法).

Łotwa[edytuj]

LSD jest na Łotwie substancją kontrolowaną z Wykazu I.

Holandia[edytuj]

LSD jest sklasyfikowane jako substancja kontrolowana na liście I (Lijst 1) zgodnie z prawem opiumowym (Opiumwet).

Portugalia[edytuj]

Produkcja, sprzedaż i handel LSD są w Portugalii nielegalne. Jednak od 2001 r. osoby znajdujące się w posiadaniu niewielkich ilości (do 500 µg) są uważane za osoby chore, a nie przestępców. Substancja jest konfiskowana, a podejrzani mogą zostać zmuszeni do wzięcia udziału w sesji zniechęcającej w najbliższym CDT (Komisja ds. Zniechęcania do Narkomanii) lub zapłacenia grzywny, w większości przypadków [...].

Rosja[edytuj]

LSD jest substancją z listy I (список I). Jej posiadanie, produkcja i sprzedaż są nielegalne.

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Z perspektywy literackiej kwestii LSD poświęcone jest wiele książek, dokumentów filmowych i innych dzieł. Jednymi z najważniejszych są "LSD: Moje trudne dziecko" i "Eliksir Hofmanna. LSD i Nowe Eleusis." Istnieje genialny dokument: "Substancja. LSD Alberta Hofmanna".

Dzieła Stanislava Grofa są w głównej mierze poświęcone oddziaływaniu LSD w terapii.

Od czasów nixonowskiej wojny z narkotykami ta substancja jest zdemonizowana i choć powoli jej reputacja się poprawia, to wciąż opinia publiczna uznaje ją za truciznę umysłu.

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.