Bromo-DragonFLY

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]CC(CC1=C2C=COC2=C(C3=C1OC=C3)Br)N

Inne nazwy substancji

BDF, ważka, bromoważka, (1-(8-bromobenzo[1,2-b;4,5-b']difuran-4-yl)-2-aminopropan

Odmiany nazwy substancji

ważką, ważce, ważki, ważkę, bromoważką, bromoważce, bromoważki, bromoważkę

Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bromo-DragonFLY

Informacje ogólne[edytuj]

Uwaga! Bromo-DragonFLY jest związany z niezwykle dużą liczbą hospitalizacji i zgonów. Ze względu na niezwykle wysoką siłę działania i niezbadane efekty, zdecydowanie odradza się przyjmowanie tej substancji.

Bromo-DragonFLY (znany również jako DOB-DragonFLY lub po prostu B-DFLY lub Dragonfly) to nowa substancja psychodeliczna z klasy amfetaminy i benzodifuranu. Po podaniu wywołuje szereg niezwykle wrażliwych na dawkę efektów psychodelicznych. Po raz pierwszy został zsyntetyzowany w 1998 roku przez Matthew Parkera z DOB-FLY.

Bromo-DragonFLY jest niezwykle silny i wywołuje niezwykle długie efekty, które podobno mogą trwać do kilku dni. Uważa się, że ma jedną trzecią wagowej siły działania LSD, co czyni go niezwykle silnym w porównaniu do zdecydowanej większości psychodelików.

Ze względu na wysoką moc i nieprzewidywalną reakcję na dawkę, wiele raportów wskazuje, że działanie tej substancji może być zbyt trudne do bezpiecznego stosowania dla osób, które nie mają jeszcze doświadczenia z halucynogenami. W szczególności, biorąc pod uwagę, że dawkowanie i czas działania tej substancji nie zostały jeszcze w pełni określone, użytkownikom zaleca się rozpoczęcie od najniższej możliwej dawki, przyjmowanie wyłącznie doustnymi drogami podawania i nigdy nie ponawianie dawki przez cały czas trwania doświadczenia.

Niewiele wiadomo na temat farmakologii, metabolizmu i toksyczności Bromo-DragonFLY u ludzi. Bromo-DragonFLY na krótko zyskał popularność wśród chemikaliów badawczych około 2010 roku, dopóki nie doszło do kilku zgonów po tym, jak substancja została przypadkowo błędnie oznakowana i sprzedana jako 2C-B-FLY, co doprowadziło do jej zakazu.

Opracowania naukowe[edytuj]

Bromo-DragonFLY jest substancją psychoaktywną z grupy fenetylaminy, która wykazuje silne działanie halucynogenne. Ze względu na swoje właściwości, Bromo-DragonFLY jest szeroko badany w kontekście naukowym. Oto kilka opracowań naukowych dotyczących tej substancji:

"Bromo-DragonFLY: a new potent hallucinogen with unique behavioural and pharmacological effects" - to opracowanie opisuje badania nad Bromo-DragonFLY przeprowadzone na modelach zwierzęcych. Autorzy skupiają się na analizie zachowań i efektów farmakologicznych tej substancji, odkrywając jej wyjątkowe właściwości w porównaniu do innych halucynogenów.

"Toxicological and forensic aspects of Bromo-DragonFLY" - w tym opracowaniu autorzy przedstawiają wyniki badań nad toksycznością i aspektami sądowo-lekarskimi Bromo-DragonFLY. Przeanalizowano przypadki przedawkowania i związane z nimi efekty toksyczne, a także omówiono metody detekcji tej substancji w próbkach biologicznych.

"Bromo-DragonFLY: Analytical characterisation, synthesis, and designer drug status" - to opracowanie skupia się na analizie chemicznej i syntezy Bromo-DragonFLY. Autorzy badają różne metody identyfikacji i charakterystyki tej substancji, a także omawiają jej status jako narkotyku projektowego.

"Pharmacokinetics and metabolism of Bromo-DragonFLY in humans" - w tym opracowaniu autorzy analizują kinetykę i metabolizm Bromo-DragonFLY u ludzi. Badanie to dostarcza informacji na temat sposobu działania tej substancji w organizmie, co może pomóc w zrozumieniu jej efektów i potencjalnych zagrożeń zdrowotnych.

"Neuropharmacological effects of Bromo-DragonFLY: a selective 5-HT2A receptor agonist" - to opracowanie skupia się na działaniu neurofarmakologicznym Bromo-DragonFLY, w szczególności jako selektywny agonista receptorów 5-HT2A. Autorzy analizują wpływ tej substancji na układ nerwowy, a także omawiają jej potencjalny związek z zaburzeniami psychicznymi.

Opracowania naukowe dostarczają wartościowych informacji dotyczących Bromo-DragonFLY, zarówno w kontekście jego właściwości farmakologicznych, jak i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia. Badania te są ważnym narzędziem w zrozumieniu tej substancji i podjęciu odpowiednich działań w celu ochrony publicznego zdrowia.

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Stosowana jako substancja odurzająca. Szczególne odradadzane jest używanie tej używki ze względu na bardzo długi czas działania i nieznane jeszcze wszystkie efekty.

Objawy zażycia:

  • chichot i śmiech
  • poprawa nastroju, duża radość, czasem euforia
  • zniekształcenia dźwięków
  • zniekształcenia obrazu
  • możliwe halucynacje
  • zwiększenie kreatywnego myślenia
  • przypływ energii
  • problemy ze snem
  • problemy z funkcjonowaniem (w normalnym życiu)

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Dawkowanie i sposoby przyjmowania[edytuj]

To substancja, która najczęściej jest dawkowana podjęzykowo lub pod dziąsło. Jest rozprowadzana na nasączonych papierkach. Pierwsze efekty mogą się pojawić przy 0,1-0,2 mg. Najczęściej spotykana dawka to 0,5-0,8 mg. Bardzo mocne efekty występują przy 1 mg +.

Zagrożenia[edytuj]

- problemy z pamięcią, dezorientacja, panika

- niekontrolowane skurcze mięśni, napady drgawkowe

- problemy z układem krwionośnym (wazokonstrykcja) oraz będąca ich następstwem martwica tkanek

Globalnie (w Europie i USA) odnotowano przynajmniej kilka potwierdzonych zgonów po Bromo-DragonFly, w części przypadków wynikających z omyłkowego zażycia tej substancji zamiast słabszych (a więc przyjmowanych w większych dawkach) środków takich jak 2C-B-FLY (kilka przypadków z roku 2009) czy 2C-E.

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

W okolicach połowy pierwszej dekady XXI w. substancja ta, wyprzedzając popularność innych psychodelicznych RC, zaczęła pojawiać się w Polsce, dystrybuowana na kartonikach jako rzekome LSD bądź jego zastępnik, zyskując niejaką środowiskową popularność, pomimo efektów raportowanych przez część osób jako nieprzyjemne i zbyt długo trwające. Dostępne były dwa warianty tej substancji, mające być jakoby jej stereoizomerami, choć równie niepotwierdzone źródła utrzymują, że jednym z nich było w istocie DOB. Wraz z poszerzaniem się rynku RC globalna popularność substancji znacząco spadła, w czym spory udział mogła mieć jej zła sława związana ze stosunkowo dużą liczbą powiązanych zgonów oraz hospitalizacji.

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Bromo-DragonFLY jest podstawioną fenetyloaminą, amfetaminą i benzofuranem, zawierającą pierścień fenylowy związany z grupą aminową (NH2) poprzez łańcuch etylowy i zawiera atom bromu przyłączony do węgla R4. Bromo-DragonFLY to nietypowa psychodeliczna fenetyloamina, która jest ściśle analogiczna do DOB; jest to analog difuranu do DOB, w którym włącza grupy metoksy związane z R2 i R5 DOB do pięcioczłonowych pierścieni furanowych połączonych z centralnym pierścieniem benzenowym.

Bromo-DragonFLY należy do grupy pochodnych fenetyloaminy określanych jako związki DragonFLY, nazwane tak ze względu na ich owadopodobny wygląd dwóch "skrzydłopodobnych" pierścieni furanowych połączonych po przeciwnych stronach centralnego pierścienia benzenowego.

Warto zauważyć, że izomer R cząsteczki jest znacznie bardziej aktywny niż drugi i jako taki należy odpowiednio dostosować dawki.

W halucynogennym działaniu bromo-DragonFLY pośredniczy jego aktywność agonistyczna na receptorze serotoninowym 5-HT2A. Bromo-DragonFLY ma również wysokie powinowactwo wiązania do receptorów serotoninowych 5-HT2B i 5-HT2C i jest najdokładniej opisywany jako niesubtypowy selektywny agonista 5-HT2, ponieważ jest on w rzeczywistości dwukrotnie silniejszym agonistą receptorów 5-HT2C niż 5-HT2A, a także jest mniej niż 5-krotnie selektywny dla 5-HT2A w stosunku do 5-HT2B.[2][3]

Sugeruje się ponadto, że Bromo-DragonFLY prawie całkowicie hamuje aktywność MAO-A, przez co nie może być metabolizowany. Jest to prawdopodobnie przyczyną nieprawidłowego czasu działania[4].

Jednak rola tych interakcji i ich wpływ na doznania psychodeliczne nadal pozostają nieuchwytne.

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Australia[edytuj]

Bromo-DragonFLY jest substancją z Wykazu 9, co sprawia, że jej posiadanie, produkcja i sprzedaż są nielegalne.

Kanada[edytuj]

Bromo-DragonFLY został wymieniony jako substancja z Wykazu III od 12 października 2016 r., wraz z kilkoma innymi chemikaliami badawczymi.

Dania[edytuj]

Posiadanie, produkcja i sprzedaż są nielegalne.

Finlandia[edytuj]

Posiadanie, produkcja i sprzedaż są nielegalne.

Niemcy[edytuj]

Bromo-DragonFLY jest kontrolowany w ramach NpSG, ponieważ jest pochodną 2-fenyloetyloaminy. Produkcja i sprzedaż są nielegalne. Posiadanie i import, choć nielegalne, nie są karane, jeśli są przeznaczone do konsumpcji własnej.

Japonia[edytuj]

Bromo-DragonFLY jest substancją kontrolowaną w Japonii od 19 sierpnia 2015 roku.

Norwegia[edytuj]

Bromo-DragonFLY jest uważany za narkotyk w Norwegii.

Rumunia[edytuj]

Posiadanie, produkcja i sprzedaż są nielegalne.

Szwecja[edytuj]

Bromo-DragonFLY znajduje się na liście substancji Schedule IV, co sprawia, że jego posiadanie, produkcja i sprzedaż są nielegalne.

Szwajcaria[edytuj]

Bromo-DragonFLY jest prawdopodobnie nielegalny w Szwajcarii. Nie jest jasne, czy Bromo-DragonFLY wchodzi w zakres podstawionej a-metylofenetyloaminy zgodnie z Verzeichnis E pkt 130, ponieważ nie jest to "alkilowa, alkoksylowa, alkilenodioksylowa lub halogenkowa pochodna fenetyloaminy", a dodatkowo zawiera dalsze jednowartościowe podstawniki, zgodnie z zakresem. Nie jest również jasne, czy można go uznać za prawdziwy eterowy analog eterowego analogu DOB, co uczyniłoby go kontrolowanym zgodnie z Buchstabe C. Można go uznać za eterowy analog eterowego analogu para-bromoamfetaminy, co również uczyniłoby go nielegalnym zgodnie z Buchstabe C, ale zakres wszystkich tych definicji jest nieznany.

Turcja[edytuj]

Bromo-DragonFLY jest klasyfikowany jako narkotyk i jego posiadanie, produkcja, dostarczanie lub import są nielegalne.

Anglia[edytuj]

Produkowanie, dostarczanie lub importowanie tej substancji jest nielegalne na mocy ustawy o substancjach psychoaktywnych, która weszła w życie 26 maja 2016 roku.

Stany Zjednoczone[edytuj]

Bromo-DragonFLY jest wymieniony jako substancja z Wykazu I w Oklahomie.

Pamiętaj! Dane z psychonautwiki.org
Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.