Harmalina

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]CC1=C2C(=C3C=CC(=CC3=N2)OC)CCN1

Inne nazwy substancji

4,9-dihydro-7-metoksy-1-metylo-3H-pirydo[3,4-b]indol, 3,4-dihydroharmina, 7-metoksyharmalan

Odmiany nazwy substancji

harmalinie, harmaliny, harmalinę, harmaliną


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/harmalina

Informacje ogólne[edytuj]

Alkaloidy Harmala to grupa psychoaktywnych alkaloidów występujących głównie w nasionach peganum harmala, znanego również jako ruta syryjska. Alkaloidy te są interesujące ze względu na ich zastosowanie w amazońskim szamanizmie, gdzie są pozyskiwane z roślin. Alkaloidy Harmala to naturalnie występujące alkaloidy beta-karbolinowe, które są strukturalnie spokrewnione z harmaliną, a także występują w winorośli Banisteriopsis caapi. Występują również w tytoniu i przyczyniają się do jego subiektywnych efektów, ale nie do jego uzależnienia (które jest spowodowane obecnością nikotyny) i w bardziej znikomych ilościach niż w Peganum Harmala i Banisteriopsis cappi.

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]


Synteza wg. TIHKAL:

Do roztworu 0.033 g 6-metoksytryptaminy w 3.5 mL 0.1 N HCl, dodano 0.011 glikoaldehydu i mieszaninę ogrzewano na łaźni parowej przez 1,5 h. Następnie roztwór zalkalizowano 10ml 0.5N NaOH i ekstrahowano eterem używając ciągłego ekstraktora (continuous extractor; aparat Soxhleta?). Ekstrakty eterowe zlano, wysuszono nad stałym KOH i rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałością był krystalizujący olej o t.t. 170–175 °C, przypuszczalnie wodzian 1-hydroksymethylo-7-metoksyy-1,2,3,4-tetrahydro- β-karboliny. Potraktowano go 2.5ml 90% H2PO4 i ogrzewano na łaźni parowej przez 2h. Po rozcieńczeniu wodą zalkalizowano wodnym r-rem NaOH i ekstrahowano eterem. Zlane ekstrakty odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem, a pozostałość przedestylowano otrzymując frakcję (t.w. 120–140 przy 0.001 mm/Hg) ważącą 0.027 g (72%). MS (in m/z): Parent ion -1, parent ion, 213, 214 (100%, 89%); 198 (29%); 201 (23%); 170 (22%); 173 (19%). IR (in cm-1): 817, 832, 916, 1037, 1139, 1172. Dwuwodny chlorowodorek harmaliny: IR (in cm-1): 820, 841, 992, 1022, 1073, 1137. Z temperaturą topnienia harmaliny wiąże się dość interesująca historia. Pojawił się kiedyś raport opisujący alkaloid peganum harmala, który wyglądał na harmalinę, ale topił się w temp. o 18 °C wyższej, więc myślano że jest to izomer - przypisano mu nazwę harmadyna. Wszystko wyjaśniło się kilka lat później, kiedy zaobserwowano, że w otwartym bloku harmalina topi się przy 242–244 °C (sublimując przy 189 °C), a harmadyna przy 241–243 °C i subl. 178 °C. W kapilarze harmalina topi się przy 256°C a harmadyna przy 257 °C. Od tamtej pory harmadyna jest zatem synonimem harmaliny.


Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Alkaloidy Harmala są podstawionymi pochodnymi cząsteczki beta-karboliny. Struktura beta-karboliny składa się ze szkieletu indolowego połączonego z pierścieniem pirydynowym. Harmina, harmalina i tetrahydroharmina mają wspólne podstawienia strukturalne i wszystkie zawierają grupę metoksylową przy R7 i grupę metylową przy R1. Różnią się nasyceniem sześcioczłonowego pierścienia azotowego. Harmina zawiera nienasycony pierścień pirydynowy, podczas gdy harmalina zawiera dwuwodorotlenowy pierścień pirydynowy. Tetrahydroharmina jest nasycona czterema dodatkowymi wiązaniami wodorowymi niż harmina.

Alkaloidy Harmala są klasyfikowane jako MAOI. Oznacza to, że hamują one aktywność enzymów metabolicznych monoaminooksydazy, których istnieją dwie odmiany: MAO-A i MAO-B. Alkaloidy wiążą się odwracalnie z aktywnym miejscem enzymu, hamując jego endogenną funkcję niszczenia funkcji aminowych neuroprzekaźników i zewnętrznie podawanych leków działających ośrodkowo. Ma to wpływ na wzmocnienie i przedłużenie centralnej i obwodowej aktywności zarówno neuroprzekaźników, jak i różnych leków. Są one odwracalnymi MAOI izoformy MAO-A enzymu i mogą stymulować ośrodkowy układ nerwowy poprzez hamowanie metabolizmu związków monoaminowych, takich jak serotonina i noradrenalina.

Alkaloidy Harmala są selektywne dla MAO-A w rozsądnych dawkach i wiążą się z enzymem tymczasowo, więc są klasyfikowane jako odwracalny inhibitor monoaminy-A (RIMA). W wyższych dawkach wpływają również na enzym MAO-B. Ze względu na odwracalną selektywność dla MAO-A, alkaloidy harmala są uważane za mniej niebezpieczne w połączeniu z żywnością zawierającą tyraminę i inne substancje z ugrupowaniami monoaminowymi, których rozkład zależy od oksydazy monoaminowej.

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.