AMT

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Tripraporty na NeuroGroove: http://neurogroove.info/tagi/chemia/AMT

Dyskusja na forum Talk: https://hyperreal.info/talk/topic19052.html

Wzór chemiczny

[]NC(C)CC1=CNC2=C1C=CC=C2

Inne nazwy substancji

α-metylotryptamina, 3-(2-aminopropylo)indol, indopan


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/AMT

Informacje ogólne[edytuj]

α-Metylotryptamina (znana potocznie jako αMT lub aMT) jest mniej znaną substancją entaktogenną z klasy tryptamin.

αMT została pierwotnie opracowana przez Upjohn'a w latach 60. XX wieku. Istnieją ograniczone dane na temat właściwości farmakologicznych, metabolizmu i toksyczności aMT, a także ma ona ograniczoną historię niemedycznego stosowania u ludzi. Wysoce zalecane jest stosowanie praktyk redukcji szkód w przypadku używania tej substancji.

αMT, czyli α-metylotryptamina, jest syntetyczną cząsteczką alkaloidu indolowego z klasy tryptamin. Tryptaminy mają wspólną strukturę podstawową składającą się z dwucyklicznego heterocyklu indolowego połączonego w punkcie R3 z grupą aminową za pośrednictwem etylowego łańcucha bocznego. AMT jest podstawiona przy węglu alfa Rα swojego szkieletu tryptaminy grupą metylową.

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Stymulacja — Jeśli chodzi o wpływ na poziom energii fizycznej użytkownika, AMT ma tendencję do bycia bardzo stymulującym, co powoduje zaciskanie szczęk oraz drżenie i niestabilność rąk. Stymulacja zachęca użytkownika do poruszania się, biegania, tańczenia, wspinania się lub angażowania w aktywność fizyczną. Dla porównania inne popularne psychodeliki, takie jak psilocybina, są uspokajające i relaksujące.

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Dawkowanie wg Erowid:[edytuj]

Doustnie

Działanie wyczuwalne: 5 - 15 mg

Lekko: 10 - 25 mg

Średnio: 20 - 40 mg

Mocno: 30 - 60 mg

Bardzo mocno: 60 - 80 mg


Wejście: 60 - 180 minut (duże różnice międzyosobnicze)

Szczyt działania (peak): 3 - 5 godzin

Czas trwania : 10 - 14 godzin (większe dawki działają dłużej)

Typowe postefekty : 1 - 5 godzin

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Uważa się, że psychodeliczne efekty AMT związane są z jego działaniem jako częściowy agonista receptora 5-HT2A. Przyjęcie AMT skutkuje także uwolnieniem serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. Odnotowano również słaby, nieselektywny efekt odwracalnej inhibicji MAO, ale przy czym jest mało prawdopodobne, by miał on większe (jeśli w ogóle jakiekolwiek) znaczenie przy typowych dawkach.

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Substancja na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych może zakwalifikowana do grupy VI-NPS, obejmującej wszystkie analogi tryptaminy. Jej posiadanie, handel oraz wytwarzenie są w takim razie nielegalne.

Australia[edytuj]

Posiadanie, produkcja i sprzedaż AMT są nielegalne. Jest kontrolowany jako analog 5-MeO-AMT, który jest substancją kontrolowaną z harmonogramu 9.

Austria[edytuj]

Posiadanie, produkcja i sprzedaż AMT jest nielegalna na mocy NPSG (Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz Österreich).

Kanada[edytuj]

Kanada nie wspomina o tej substancji w ustawie o substancjach kontrolowanych.

Chiny[edytuj]

Od października 2015 r. AMT jest substancją kontrolowaną w Chinach.

Dania[edytuj]

W 2010 r. duński minister spraw wewnętrznych i zdrowia umieścił AMT na liście substancji kontrolowanych (lista B).

Niemcy[edytuj]

AMT jest kontrolowany w ramach Anlage I BtMG (ustawa o środkach odurzających, wykaz I)[20] od 31 stycznia 1993 r. Nielegalne jest wytwarzanie, posiadanie, import, eksport, kupno, sprzedaż, nabywanie lub wydawanie go bez licencji.

Grecja[edytuj]

Posiadanie, produkcja i sprzedaż AMT jest nielegalna zgodnie z ustawą 4139/2013.

Węgry[edytuj]

AMT została umieszczona na liście wykazu C na Węgrzech w 2013 roku.

Japonia[edytuj]

Posiadanie, produkcja i sprzedaż AMT są nielegalne.

Łotwa[edytuj]

AMT jest narkotykiem z Wykazu I.

Litwa[edytuj]

Od 2012 r. AMT jest objęta kontrolą jako pochodna tryptaminy w ramach pierwszego wykazu środków odurzających i substancji psychotropowych, który zakazuje jej stosowania do celów medycznych.

Rosja[edytuj]

Posiadanie, produkowanie i sprzedaż AMT jest nielegalna w Rosji.

Słowacja[edytuj]

AMT został wpisana na listę substancji niebezpiecznych w załączniku § 2 na Słowacji w 2013 roku.

Słowenia[edytuj]

AMT ukazało się w dekrecie dot. klasyfikacji nielegalnych narkotyków w 2013 r.

Hiszpania[edytuj]

AMT jest objęty kontrolą zgodnie z ustawą o zakazie niektórych towarów.

Szwecja[edytuj]

Posiadanie, produkcja i sprzedaż AMT są nielegalne.

Szwajcaria[edytuj]

AMT wraz z AET są substancjami podlegającymi kontroli wymienionymi w Verzeichnis D.

Anglia[edytuj]

AMT jest narkotykiem klasy A w Wielkiej Brytanii ze względu na klauzulę catch-all dotyczącą tryptamin.

Stany Zjednoczone[edytuj]

AMT jest narkotykiem z Wykazu I. W dniu 4 kwietnia 2003 r. amerykańska DEA dodała zarówno 5-MeO-DiPT, jak i αMT do wykazu I ustawy o substancjach kontrolowanych w ramach procedur "planowania awaryjnego". Narkotyki zostały ostatecznie umieszczone w Wykazie I w dniu 29 września 2004 roku.

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.