OH?
OH?

Baklofen

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]C1=CC(=CC=C1C(CC(=O)O)CN)Cl

Nazwa generyczna

Baclofen Polpharma, Kemstro, Lioresal

Inne nazwy substancji

baclofen, Baclofenum, Kwas (3RS)-4-amino-3-(4-chlorofenylo)butanowy, baklo

Odmiany nazwy substancji

baklofenu, baklofenowi, baklofenem, baklofenu, baklofenie, baclofenu, baclofenowi, baclofenem, baclofenu, baclofenie

Uwaga! Zawartości metki nie edytujemy w Kuchni [H]yperreala. Jest ona generowana automatycznie z repozytorium https://github.com/hyperreal/Substancje - zapraszamy do współpracy przy tworzeniu tej listy na GitHubie.

Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/baklofen

Informacje ogólne[edytuj]

Baklofen (znany również jako Lioresal, Gablofen, Kemstro, Liofen) to substancja depresyjna z klasy kwasów masłowych. Jest pochodną GABA i jest chemicznie spokrewniony z fenibutem, pregabaliną i gabapentyną. Działa głównie jako agonista receptora GABA.

Baklofen został zsyntetyzowany w 1962 roku w szwajcarskiej firmie farmaceutycznej Ciba-Geigy. Obecnie jest on stosowany klinicznie w leczeniu spastyczności mięśni i jest obiecującym lekiem na alkoholizm.

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Baclofen.jpg

Zdjęcie przedstawia oryginalne tabletki leku Baclofen Polpharma. Na pierwszym planie (z nacięciem) tabletka 10mg, druga z nich (bez nacięcia) to dawka 25mg.

Historia Baclofenu

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Produkty wyjściowe:

β-(p-chlorofenylowy) imid kwasu glutarowego; wodorotlenek sodu; brom

Synteza

42,45 g β-(p-chlorofenylowego) imidu kwasu glutarowego zmieszano z roztworem wodorotlenku sodu (8,32 g w 200 ml wody). Przez 10 minut podgrzewano mieszaninę w temperaturze 50 stopni C, następnie schłodzono do 10-15 stopni C. W tej temperaturze zakroplono roztwór wodorotlenku sodu (40,9 g w 200 ml wody), następnie w ciągu 20 minut dodano 38,8 g bromu. Po dodaniu wszystkiego, mieszano wsad przez 8 godzin w temperaturze 20-25 stopni C. Następnie ostrożnie dodano skoncentrowany kwas solny w celu otrzymania pH 7, po czym wytrącił się drobnokrystaliczny kwas γ-amino-β(p-chlorofenylo)butanowy. W celu oczyszczenia rekrystalizowano z wody. Temperatura topnienia to 206 - 208 stopni C.

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Lek ten według swojego "ulotkowego" przeznaczenia, przeznaczony jest dla osób cierpiących na spastyczność mięśni. Rozluźnia on bowiem mięśnie szkieletowe.

Częściej jednak jest on przepisywany pacjentom uzależnionym od alkoholu etylowego oraz opioidów, w celu zmniejszenia głodu alkoholowego, wspomagania u osób uzależnionych od opioidów, zmniejszenia napięcia mięśniowego oraz odczucia głodu spowodowanego zespołem abstynencyjnym co w praktyce znajduje swoje uzasadnienie.

--Wawe (dyskusja) 07:38, 25 maj 2015 (UTC)

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Potencjał rekreacyjny leku kryje się w istocie w fakcie, że podobnie jak alkohol, czy benzodiazepiny, jest on agonistą (modulatorem) układu GABA.

Użycie rekreacyjne tego leku polega na przyjęciu na raz dawki nie mniejszej niż maksymalne dobowe dawkowanie opisane w ulotce. Najczęstszym przedziałem dawkowania w tym celu jest 50-100 mg tej substancji. Powoduje to znaczne podniesienie nastroju, jednakże nawet jednorazowe użycie tego leku w ten sposób może powodować na następny dzień skrajnie niskie samopoczucie "z odbicia". Coś w rodzaju kaca alkoholowego. Z tego względu substancja ta nie jest powszechnie nadużywana.

Efekty rekreacyjne to przede wszystkim duża poprawa samopoczucia, świetny humor, pobudzenie. W większych dawkach silne rozluźnienie mięśni, zawroty głowy i senność. Samo działanie baklofenu przypomina trochę działanie GHB.

Należy pamiętać, że nawet jednorazowe przyjęcie tego leku, w tak dużym stężeniu, może spowodować skutki uboczne takie jak:

Wzdęcia, problemy z poznawaniem twarzy oraz otoczenia (niepoznawanie własnej rodziny, domu, tudzież mylenie przypadkowych osób ze swoimi znajomymi/bliskimi), senność, a w skrajnych przypadkach depresja układu oddechowego.

Pamiętaj! Powyższe niepożądane efekty mogą być spotęgowane równoczesnym użyciem innej substancji z grupy depresantów, czyli np. "miksowania" baclofenu z alkoholem.


Zdarzają się przypadki osób, które w celach rekreacyjnych przyjmują codziennie określoną dawkę tego leku. Jeśli w wyniku takich praktyk rozwinie się w organizmie uzależnienie fizjologiczne, może okazać się trudnym zadaniem odstawienie tego leku. Objawami odstawienia w tym przypadku są przede wszystkim drgawki, przypominające bardziej "prądy" przechodzące przez kończyny co kilka, kilkanaście sekund, a także, jak wyżej wspomniano, stany depresyjne.

Tolerancja na baklofen rośnie bardzo szybko, szybko również spada.

--Wawe (dyskusja) 08:10, 25 maj 2015 (UTC)

Inne zastosowania[edytuj]

Baclofen jako agonista receptorów GABA, a w szczególności podtypu receptora GABA-B, jest używany przez osoby uzależnione od GHB tudzież jego prekursora - GBL, w celu minimalizacji skutków odstawienia tychże substancji. Mówiąc eufemistycznie, nie jest to wiedza powszechna wśród lekarzy, którzy według swojej książkowej wiedzy, chcą detoksykować pacjenta po ciągu GHB za pomocą benzodiazepin, które, agonizując głównie podtyp receptora GABA-A, w małym tylko stopniu stanowią pomoc w walce z objawami odstawiennymi. Z tego względu umieszczam ten tekst w zastosowaniach "pozamedycznych". Przykładem potwierdzającym słuszność takiego posunięcia jest eksperyment, który wykonał na samym sobie "propagator" tego leku.

W przypadku nagłego odstawienia wymienionych środków w sposób tzw. "cold turkey" (ang. zimny indyk, czyli bez uprzedniej redukcji dawek do minimum) następuje szereg objawów abstynencyjnych. Wśród nich największy dyskomfort sprawia bezproduktywne pobudzenie, bezsenność trwająca do trzech dób, drgawki, skrajnie niskie samopoczucie. W niektórych przypadkach takie odstawienie grozi nawet śmiercią.

Baclofen dzięki temu, że jest agonistą tych samych receptorów, co GHB, sprawia, że użycie odpowiedniej dawki tego leku hamuje rozwój wymienionych w poprzednim akapicie objawów. Można użyć tutaj analogii - Baclofen dla uzależnionych od GHB jest jak metadon dla heroinistów. W odróżnieniu od GHB, Baclofen ma dłuższy okres półtrwania, dzięki czemu organizm może funkcjonować normalnie, podczas gdy uzależnienie od gwałtownie działającego GHB powoli zanika. Trochę jak zasłona dymna.

Uwaga! Dawki przyjmowane w celach redukcji szkód wynikających z nagłego odstawienia GHB w praktyce często mogą przewyższać maksymalne dobowe dawkowanie, które jest wymienione w ulotce, a to może prowadzić do takich powikłań jak np. depresja oddechowa. Poniżej znajduje się link do postu, który opisuje wyczerpująco, czym w ostateczności może skutkować nieodpowiedzialne dawkowanie Baclofenu.

Opis przypadku hospitalizacji po przedawkowaniu Baclofenu.

--Wawe (dyskusja) 07:57, 20 maj 2015 (UTC)

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Sposoby przyjmowania[edytuj]

Najrozsądniejszym ROA (ang. route of administration - sposób podania) jest połknięcie tabletek. Z doświadczenia użytkowników leku wynika, że największe stężenie we krwi osiąga on po około dwóch godzinach od przyjęcia. Rozgryzienie tabletki (UWAGA - praktyka ta jest sprzeczna z zaleceniami ulotki) przyspiesza proces wchłaniania jej.

Niektórzy użytkownicy przyjmują baklofen donosowo. Wtedy można uzyskać dużo szybsze 'wejście' substancji, które przy PO zajmuje nawet 2 godziny. Anegdotyczne doniesienia przekonują, że sniff zwiększa biodostępność. Tabletki podane donosowo mają neutralny smak i niezbyt dobry, lecz niezalegający spływ. Taka ROA zapewnia swego rodzaju wjazd, dużo słabszy jednak niż w przypadku na przykład stymulantów.

Dawkowanie (dorośli) według ulotki:[edytuj]

Początkowo 5 mg 3×/dobę, następnie stopniowo co 3 dni zwiększać dawkę o 5 mg aż do uzyskania pożądanego efektu (zwykle przy dawce 30–75 mg/dobę); dawka maksymalna wynosi 100 mg/dobę.

Dawki rekreacyjne wahają się w granicach od 50mg do 150mg, wyższe dawki zażywają osoby z dużą tolerancja na baklofen.

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Substancja ta występuje w Polsce pod postacią tabletek o nazwie handlowej Baclofen, Lioresal i Kemstro.

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Substancja niewymieniona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych, jednak handel nią jest nielegalny na mocy przepisów zakazujących czarnorynkowej sprzedaży preparatów leczniczych.

Niemcy[edytuj]

Baklofen jest lekiem wydawanym na receptę, zgodnie z Anlage 1 AMVV.

Rosja[edytuj]

Baklofen jest dostępny na receptę.

Szwecja[edytuj]

Baklofen w tym kraju dostępny jest również poprzez receptę.

Turcja[edytuj]

Baklofen jest dostępny w aptekach bez recepty.

Stany Zjednoczone[edytuj]

Baklofen nie jest substancją sklasyfikowaną, ale może być sprzedawany wyłącznie na receptę.


Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.